در حال حاضر قیمت حواله درهم 3,729 تومان می‌باشد.

قیمت حواله درهم برای تبلیغات در گوگل با احتساب کارمزد مدیریت و کارمزد شارژ محاسبه می‌شود. مشاهده هزینه تبلیغات در گوگل
مشاهده آرشیو تغییرات نرخ حواله درهم
ردیفتاریخقیمت
1۰۵ تیر ۹۸ - ۱۸:۱۶3729
2۰۵ تیر ۹۸ - ۱۵:۳۱3715
3۰۵ تیر ۹۸ - ۱۴:۴۶3701
4۰۵ تیر ۹۸ - ۱۴:۰۱3715
5۰۵ تیر ۹۸ - ۱۲:۳۱3701
6۰۵ تیر ۹۸ - ۱۱:۰۱3715
7۰۵ تیر ۹۸ - ۱۰:۴۶3729
8۰۴ تیر ۹۸ - ۱۵:۴۶3743
9۰۴ تیر ۹۸ - ۱۵:۳۱3729
10۰۴ تیر ۹۸ - ۱۲:۴۶3743
11۰۴ تیر ۹۸ - ۱۲:۱۶3757
12۰۴ تیر ۹۸ - ۱۱:۳۱3743
13۰۴ تیر ۹۸ - ۱۱:۰۱3757
14۰۳ تیر ۹۸ - ۱۶:۴۶3772
15۰۳ تیر ۹۸ - ۱۶:۰۱3786
16۰۳ تیر ۹۸ - ۱۴:۱۶3772
17۰۳ تیر ۹۸ - ۱۳:۴۶3786
18۰۳ تیر ۹۸ - ۱۲:۱۶3772
19۰۳ تیر ۹۸ - ۱۱:۴۶3786
20۰۳ تیر ۹۸ - ۱۱:۱۸3800
21۰۳ تیر ۹۸ - ۱۱:۰۵3786
22۰۲ تیر ۹۸ - ۱۸:۴۶3772
23۰۲ تیر ۹۸ - ۱۴:۴۶3757
24۰۲ تیر ۹۸ - ۱۳:۳۱3743
25۰۲ تیر ۹۸ - ۱۳:۰۱3729
26۰۲ تیر ۹۸ - ۱۲:۴۶3743
27۰۲ تیر ۹۸ - ۱۱:۳۱3757
28۰۲ تیر ۹۸ - ۱۱:۱۶3743
29۰۲ تیر ۹۸ - ۱۰:۱۶3729
30۰۱ تیر ۹۸ - ۱۹:۳۱3715
31۰۱ تیر ۹۸ - ۱۶:۳۱3729
32۰۱ تیر ۹۸ - ۱۶:۰۱3743
33۰۱ تیر ۹۸ - ۱۵:۳۱3729
34۰۱ تیر ۹۸ - ۱۳:۱۶3743
35۰۱ تیر ۹۸ - ۱۲:۱۶3757
36۰۱ تیر ۹۸ - ۱۱:۴۶3743
37۰۱ تیر ۹۸ - ۱۰:۳۱3757
38۳۰ خرداد ۹۸ - ۱۶:۴۶3786
39۳۰ خرداد ۹۸ - ۱۵:۴۶3800
40۳۰ خرداد ۹۸ - ۱۳:۰۱3786
41۳۰ خرداد ۹۸ - ۱۲:۳۱3800
42۳۰ خرداد ۹۸ - ۱۲:۱۶3814
43۳۰ خرداد ۹۸ - ۱۲:۰۱3800
44۳۰ خرداد ۹۸ - ۱۱:۳۱3786
45۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۸:۳۱3772
46۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۶:۳۱3757
47۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۵:۴۶3772
48۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۵:۱۶3757
49۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۵:۰۱3743
50۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۴:۳۱3729
51۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۴:۰۱3743
52۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۳:۳۱3772
53۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۳:۱۶3757
54۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۳:۰۱3743
55۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۲:۳۱3715
56۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۲:۰۱3701
57۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۱:۳۱3715
58۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۱:۱۶3729
59۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۷:۴۶3743
60۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۶:۴۶3757
61۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۶:۳۱3743
62۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۶:۰۱3757
63۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۴:۳۱3772
64۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۴:۰۱3757
65۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۳:۱۶3772
66۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۲:۳۱3786
67۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۱:۴۶3814
68۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۰:۱۶3800
69۲۷ خرداد ۹۸ - ۱۴:۱۶3814
70۲۷ خرداد ۹۸ - ۱۲:۳۱3828
71۲۷ خرداد ۹۸ - ۱۱:۴۶3842
72۲۷ خرداد ۹۸ - ۱۱:۱۶3856
73۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۷:۱۶3870
74۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۵:۴۶3884
75۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۵:۳۱3898
76۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۵:۰۱3884
77۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۴:۰۱3870
78۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۳:۰۱3856
79۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۲:۳۱3870
80۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۲:۱۶3856
81۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۱:۰۱3842
82۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۷:۳۱3828
83۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۶:۴۶3842
84۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۶:۳۱3828
85۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۵:۰۱3814
86۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۴:۴۶3800
87۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۳:۴۶3786
88۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۲:۴۶3800
89۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۲:۳۱3814
90۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۱:۳۱3800
91۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۱:۰۱3828
92۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۵:۴۶3842
93۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۴:۳۱3870
94۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۴:۱۶3828
95۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۴:۰۱3814
96۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۳:۴۶3786
97۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۲:۳۱3800
98۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۲:۱۶3786
99۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۲:۰۱3772
100۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۱:۳۱3757
// Omit Closing PHP Tags