در حال حاضر قیمت حواله درهم 3,259 تومان می‌باشد.

قیمت حواله درهم برای تبلیغات در گوگل با احتساب کارمزد مدیریت و کارمزد شارژ محاسبه می‌شود. مشاهده هزینه تبلیغات در گوگل
مشاهده آرشیو تغییرات نرخ حواله درهم
ردیفتاریخقیمت
1۱۹ آذر ۹۷ - ۱۶:۰۷3259
2۱۹ آذر ۹۷ - ۱۳:۱۶3288
3۱۹ آذر ۹۷ - ۱۲:۰۷3273
4۱۹ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷3288
5۱۸ آذر ۹۷ - ۱۵:۳۲3331
6۱۸ آذر ۹۷ - ۱۲:۳۲3360
7۱۸ آذر ۹۷ - ۱۱:۳۲3389
8۱۷ آذر ۹۷ - ۱۲:۴۶3418
9۱۵ آذر ۹۷ - ۱۳:۱۶3389
10۱۴ آذر ۹۷ - ۱۴:۰۷3360
11۱۴ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷3375
12۱۳ آذر ۹۷ - ۱۸:۰۷3389
13۱۳ آذر ۹۷ - ۱۵:۱۶3421
14۱۳ آذر ۹۷ - ۱۲:۳۲3377
15۱۳ آذر ۹۷ - ۱۱:۳۲3392
16۱۳ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷3436
17۱۲ آذر ۹۷ - ۱۴:۱۶3465
18۱۲ آذر ۹۷ - ۱۲:۱۶3479
19۱۱ آذر ۹۷ - ۱۵:۰۷3509
20۱۱ آذر ۹۷ - ۱۱:۳۲3479
21۱۱ آذر ۹۷ - ۱۱:۱۶3421
22۱۰ آذر ۹۷ - ۱۲:۰۷3392
23۰۸ آذر ۹۷ - ۱۶:۰۷3421
24۰۸ آذر ۹۷ - ۱۴:۴۶3406
25۰۸ آذر ۹۷ - ۱۴:۰۷3392
26۰۸ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷3363
27۰۷ آذر ۹۷ - ۱۶:۳۲3479
28۰۷ آذر ۹۷ - ۱۶:۰۷3494
29۰۷ آذر ۹۷ - ۱۳:۰۷3523
30۰۷ آذر ۹۷ - ۱۱:۴۶3538
31۰۶ آذر ۹۷ - ۱۲:۲۱3567
32۰۶ آذر ۹۷ - ۱۲:۰۷3534
33۰۶ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷3621
34۰۵ آذر ۹۷ - ۱۴:۴۶3635
35۰۵ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷3650
36۰۳ آذر ۹۷ - ۱۷:۱۶3679
37۰۳ آذر ۹۷ - ۱۴:۳۲3650
38۰۳ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷3679
39۰۱ آذر ۹۷ - ۱۲:۴۶3766
40۲۹ آبان ۹۷ - ۱۱:۴۶3823
41۲۹ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷3794
42۲۸ آبان ۹۷ - ۱۵:۳۲3867
43۲۸ آبان ۹۷ - ۱۲:۴۶3910
44۲۸ آبان ۹۷ - ۱۱:۱۶3881
45۲۸ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷3867
46۲۷ آبان ۹۷ - ۱۴:۱۶3910
47۲۷ آبان ۹۷ - ۱۳:۳۲3939
48۲۷ آبان ۹۷ - ۱۳:۰۷3910
49۲۷ آبان ۹۷ - ۱۲:۴۶3794
50۲۷ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲3766
51۲۶ آبان ۹۷ - ۱۵:۱۶3708
52۲۶ آبان ۹۷ - ۱۴:۴۶3679
53۲۶ آبان ۹۷ - ۱۴:۳۲3635
54۲۶ آبان ۹۷ - ۱۱:۱۶3621
55۲۴ آبان ۹۷ - ۱۳:۱۶3708
56۲۴ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲3766
57۲۳ آبان ۹۷ - ۱۵:۴۶3852
58۲۳ آبان ۹۷ - ۱۱:۱۶3939
59۲۳ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷3910
60۲۲ آبان ۹۷ - ۱۳:۰۷3983
61۲۲ آبان ۹۷ - ۱۲:۰۷3968
62۲۱ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲4055
63۲۱ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷4084
64۲۰ آبان ۹۷ - ۱۳:۴۶4113
65۲۰ آبان ۹۷ - ۱۳:۰۷4142
66۲۰ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲4157
67۱۹ آبان ۹۷ - ۱۵:۰۷4171
68۱۹ آبان ۹۷ - ۱۲:۳۲4200
69۱۹ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷4229
70۱۵ آبان ۹۷ - ۱۶:۱۶4258
71۱۵ آبان ۹۷ - ۱۲:۳۲4229
72۱۵ آبان ۹۷ - ۱۲:۰۷4214
73۱۴ آبان ۹۷ - ۱۴:۰۷4301
74۱۴ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲4345
75۱۴ آبان ۹۷ - ۱۰:۴۶4316
76۱۳ آبان ۹۷ - ۱۷:۴۶4258
77۱۳ آبان ۹۷ - ۱۲:۱۶4200
78۱۲ آبان ۹۷ - ۱۳:۰۷4171
79۱۲ آبان ۹۷ - ۱۲:۴۶4185
80۱۲ آبان ۹۷ - ۱۲:۳۲4214
// Omit Closing PHP Tags