در حال حاضر قیمت حواله درهم 3,894 تومان می‌باشد.

قیمت حواله درهم برای تبلیغات در گوگل با احتساب کارمزد مدیریت و کارمزد شارژ محاسبه می‌شود. مشاهده هزینه تبلیغات در گوگل
مشاهده آرشیو تغییرات نرخ حواله درهم
ردیفتاریخقیمت
1۲۸ اسفند ۹۷ - ۱۵:۱۶3894
2۲۸ اسفند ۹۷ - ۱۰:۴۶3851
3۲۷ اسفند ۹۷ - ۱۶:۱۶3835
4۲۷ اسفند ۹۷ - ۱۴:۳۱3825
5۲۷ اسفند ۹۷ - ۱۳:۳۱3803
6۲۷ اسفند ۹۷ - ۱۱:۴۶3793
7۲۵ اسفند ۹۷ - ۱۳:۱۶3809
8۲۵ اسفند ۹۷ - ۱۱:۱۶3830
9۲۳ اسفند ۹۷ - ۱۰:۳۱3872
10۲۲ اسفند ۹۷ - ۱۵:۳۱3803
11۲۲ اسفند ۹۷ - ۱۳:۴۶3787
12۲۲ اسفند ۹۷ - ۱۱:۴۶3798
13۲۱ اسفند ۹۷ - ۱۶:۰۱3777
14۲۱ اسفند ۹۷ - ۱۱:۵۷3782
15۲۱ اسفند ۹۷ - ۱۱:۵۳3855
16۲۱ اسفند ۹۷ - ۱۱:۳۱3872
17۱۵ اسفند ۹۷ - ۱۶:۱۶3802
18۱۵ اسفند ۹۷ - ۱۴:۴۶3816
19۱۵ اسفند ۹۷ - ۱۴:۱۶3830
20۱۵ اسفند ۹۷ - ۱۳:۳۱3859
21۱۵ اسفند ۹۷ - ۱۲:۰۱3873
22۱۴ اسفند ۹۷ - ۱۳:۳۱3802
23۱۴ اسفند ۹۷ - ۱۳:۱۶3779
24۱۴ اسفند ۹۷ - ۱۳:۰۱3773
25۱۴ اسفند ۹۷ - ۱۲:۴۶3764
26۱۴ اسفند ۹۷ - ۱۲:۳۱3753
27۱۴ اسفند ۹۷ - ۱۱:۰۱3744
28۱۳ اسفند ۹۷ - ۱۶:۴۶3759
29۱۳ اسفند ۹۷ - ۱۶:۳۱3744
30۱۳ اسفند ۹۷ - ۱۴:۳۱3730
31۱۳ اسفند ۹۷ - ۱۲:۴۶3759
32۱۳ اسفند ۹۷ - ۱۱:۳۱3787
33۱۳ اسفند ۹۷ - ۱۱:۰۱3845
34۱۲ اسفند ۹۷ - ۱۲:۱۶3873
35۱۱ اسفند ۹۷ - ۱۶:۴۶3945
36۱۱ اسفند ۹۷ - ۱۲:۰۱3960
37۱۱ اسفند ۹۷ - ۱۱:۴۶3945
38۱۱ اسفند ۹۷ - ۱۱:۰۱3960
39۰۸ اسفند ۹۷ - ۱۲:۳۱3888
40۰۸ اسفند ۹۷ - ۱۱:۱۶3902
41۰۸ اسفند ۹۷ - ۱۰:۱۶3931
42۰۷ اسفند ۹۷ - ۱۴:۳۱3902
43۰۷ اسفند ۹۷ - ۱۴:۱۶3916
44۰۷ اسفند ۹۷ - ۱۳:۴۶3902
45۰۷ اسفند ۹۷ - ۱۲:۱۶3916
46۰۷ اسفند ۹۷ - ۱۲:۰۱3931
47۰۷ اسفند ۹۷ - ۱۱:۰۱3945
48۰۶ اسفند ۹۷ - ۱۷:۰۱3931
49۰۶ اسفند ۹۷ - ۱۵:۳۱3916
50۰۶ اسفند ۹۷ - ۱۴:۰۱3931
51۰۶ اسفند ۹۷ - ۱۲:۰۱3960
52۰۶ اسفند ۹۷ - ۱۱:۱۶3945
53۰۵ اسفند ۹۷ - ۱۵:۱۷3988
54۰۵ اسفند ۹۷ - ۱۵:۰۵4026
55۰۵ اسفند ۹۷ - ۱۳:۴۶4105
56۰۵ اسفند ۹۷ - ۱۱:۴۶4133
57۰۵ اسفند ۹۷ - ۱۰:۴۶4105
58۰۴ اسفند ۹۷ - ۱۸:۰۱4010
59۰۴ اسفند ۹۷ - ۱۵:۴۶3986
60۰۴ اسفند ۹۷ - ۱۴:۱۶3959
61۰۴ اسفند ۹۷ - ۱۴:۰۱3843
62۰۴ اسفند ۹۷ - ۱۲:۱۶3953
63۰۲ اسفند ۹۷ - ۱۶:۴۶3987
64۰۲ اسفند ۹۷ - ۱۴:۰۱4002
65۰۲ اسفند ۹۷ - ۱۲:۳۱4027
66۰۲ اسفند ۹۷ - ۱۰:۳۱4051
67۰۱ اسفند ۹۷ - ۱۲:۴۶3980
68۰۱ اسفند ۹۷ - ۱۰:۳۱3959
69۳۰ بهمن ۹۷ - ۱۴:۱۶3883
70۳۰ بهمن ۹۷ - ۱۳:۱۶3866
71۳۰ بهمن ۹۷ - ۱۱:۴۶3863
72۲۹ بهمن ۹۷ - ۱۶:۰۱3915
73۲۹ بهمن ۹۷ - ۱۴:۴۶3845
74۲۹ بهمن ۹۷ - ۱۱:۴۶3809
75۲۹ بهمن ۹۷ - ۱۱:۱۶3779
76۲۸ بهمن ۹۷ - ۱۲:۳۱3709
77۲۸ بهمن ۹۷ - ۱۱:۱۶3601
78۲۷ بهمن ۹۷ - ۱۴:۴۶3527
79۲۷ بهمن ۹۷ - ۱۲:۱۶3511
80۲۵ بهمن ۹۷ - ۱۵:۰۱3516
// Omit Closing PHP Tags