پرداخت‌های آنلاین از طریق سامانه جامع مشتریان انجام می‌گیرد.

ورود به مرکز پشتیبانی جی ادز

برای پرداخت مبالغ مشخص می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید.

 
لطفا تنها در صورت وجود اختلال در روش‌های پرداخت آنلان از روش کارت به کارت یا انتقال بانکی استفاده کنید. همچنین توجه کنید که انجام سفارش‌های کارت به کارت یا انتقال بانکی مدت زمانی بیشتری طول می‌کشد.

برای پرداخت به روش‌های دیگر از اطلاعات حساب زیر استفاده کنید
شماره کارت 6362- 1411- 3029 - 1165
شناسه حساب بانکی (شبا) IR83 062 0000000 0303339919003
شماره حساب بانک آینده 0303339919003
دارنده حساب فاطمه علیمرادی

لطفا پس از پرداخت اطلاعات تراکنش را از طریق فرم زیر تکمیل و ارسال کنید.