پرداخت‌های آنلاین از طریق سامانه جامع پشتیبانی مشتریان جی ادز انجام می‌گیرد.

ورود به مرکز پشتیبانی جی ادز

برای پرداخت مبالغ مشخص می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید.

 

برای پرداخت به روش کارت به کارت از اطلاعات حساب زیر استفاده کنید:

شماره کارت: 1010 - 0923 - 3378 - 6104

به نام: محسن سالاررضائی

لطفا پس از پرداخت کارت به کارت اطلاعات تراکنش را برای اطلاع تکمیل و ارسال کنید.