پرداخت‌های آنلاین از طریق سامانه جامع مشتریان انجام می‌گیرد.

ورود به مرکز پشتیبانی جی ادز

برای پرداخت مبالغ مشخص می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید.

 
لطفا تنها در صورت وجود اختلال در روش‌های پرداخت آنلان از روش کارت به کارت یا انتقال بانکی استفاده کنید. همچنین توجه کنید که انجام سفارش‌های کارت به کارت یا انتقال بانکی مدت زمانی بیشتری طول می‌کشد.

برای پرداخت به روش‌های دیگر از اطلاعات حساب زیر استفاده کنید
شماره کارت6104 - 3373 - 9017 - 8018
شناسه حساب بانکی (شبا)IR560120020000008913732387
شماره حساب بانک ملت8913732387
دارنده حسابحسین رضا سالاررضائی

لطفا پس از پرداخت اطلاعات تراکنش را از طریق فرم زیر تکمیل و ارسال کنید.