پرداخت‌های آنلاین از طریق سامانه جامع مشتریان انجام می‌گیرد.

ورود به مرکز پشتیبانی جی ادز

برای پرداخت مبالغ مشخص می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید.

 
لطفا تنها در صورت وجود اختلال در روش‌های پرداخت آنلاین از روش کارت به کارت یا انتقال بانکی استفاده کنید. همچنین توجه کنید که انجام سفارش‌های کارت به کارت یا انتقال بانکی مدت زمانی بیشتری طول می‌کشد.

حساب بانکی جی ادز آینده
حساب بانکی جی ادز ملت
برای پرداخت به روش‌های دیگر از اطلاعات حساب زیر استفاده کنید
شماره کارت 6362- 1418- 0785 - 5177 6104- 3389 - 7661 - 1695
شناسه حساب بانکی (شبا) IR660620000000101243310006 IR890120020000009693745847
شماره حساب بانک 0101243310006 9693745847
دارنده حساب وحید آقایی

لطفا پس از پرداخت اطلاعات تراکنش را از طریق فرم زیر تکمیل و ارسال کنید.