ویژگی اکانت‌های مدیریت شده تبلیغات در گوگل

پلن های اکانت مدیریت شده تبلیغ گوگل دلاری

قیمت لحظه‌ای حواله دلار گوگل ادوردز: 14,251 تومان
50$
٪10 درصد کارمزد شارژ
٪۸ درصد کارمزد مدیریت
قیمت دلار با کارمزد: 16,816 تومان
100$
٪8 درصد کارمزد شارژ
٪8 درصد کارمزد مدیریت
قیمت دلار با کارمزد: 16,531 تومان
300$
٪6 درصد کارمزد شارژ
٪8 درصد کارمزد مدیریت
قیمت دلار با کارمزد: 16,246 تومان
500$
٪5 درصد کارمزد شارژ
٪7 درصد کارمزد مدیریت
قیمت دلار با کارمزد: 15,961 تومان
750$
٪4 درصد کارمزد شارژ
٪7 درصد کارمزد مدیریت
قیمت دلار با کارمزد: 15,818 تومان
1000$
٪3 درصد کارمزد شارژ
٪6 درصد کارمزد مدیریت
قیمت دلار با کارمزد: 15,533 تومان
2000$
٪2 درصد کارمزد شارژ
٪5 درصد کارمزد مدیریت
قیمت دلار با کارمزد: 15,248 تومان

پلن های اکانت مدیریت شده تبلیغ گوگل درهمی

قیمت لحظه‌ای حواله درهم گوگل ادوردز: 3,894 تومان

پلن های اکانت مدیریت شده تبلیغ گوگل با بت تایلند

قیمت لحظه‌ای حواله بت تایلند گوگل ادز: 467 تومان

سوالات متداول

1آیا امکان ارایه فاکتور رسمی برای هزینه های تبلیغاتی وجود دارد؟
در صورتی که به فاکتور رسمی نیاز دارید، 9% مالیات بر ارزش افزوده به صورت حساب افزوده خواهد شد.
2چرا این پلن تبلیغاتی شما گران است؟
با شما خیلی موافق نیستیم که این پلن گران است! قیمت ما را با شرایط یکسان با دیگران مقایسه کنید. در این پلن شما به صورت شفاف در جریان شارژ انجام شده اکانت، هزینه های هر کلیک و ... قرار خواهید گرفت. برای مدیریت شما هر امکان ادوردزی را با همین هزینه خواهید داشت و برای برخی تغییرات خاص از جمله فعال کردن Call، ریمارکتینگ و ... هیچ هزینه دیگری از شما درخواست نمی شود.
3فرق این سرویس شما با پلن تبلیغات کلیکی چیست؟
در پلن تبلیغات کلیکی گوگل شما تعداد کلیک هایی را بر اساس پلن ها خریداری می کنید و ما تبلیغات را خودمان برنامه ریزی می کنیم و شما تنها گزارش های ادوردز مبنی بر تعداد کلیک ها را دریافت می کنید. در پلن اکانت مدیریت شده، شما به صورت مستقیم به ادوردز دسترسی دارید و در جریان کامل تبلیغات قرار دارید. مدیریت کمپین های شما را با مشورت شما انجام خواهیم داد.
4فرق این سرویس با اکانت اختصاصی چیست؟
در سرویس اکانت اختصاصی گوگل ادوردز مدیریت کمپین ها بر عهده شماست و ما تنها شارژ اکانت شما را انجام می دهیم. در اکانت مدیریت شده ادوردز تمامی تنظیمات کمپین شما بر عهده ماست، مدیریت تبلیغات شما با هماهنگی شما انجام خواهد شد.
5فرق این سرویس با مدیریت اکانت ادوردز چیست؟
در سرویس مدیریت اکانت ادوردز شما به صورت ماهیانه مبلغی را به عنوان هزینه مدیریت تبلیغات پرداخت می کنید. در این پلن هزینه های مدیریت اکانت در داخل شارژ اکانت گنجانده شده است و شما به میزان مصرف دلار، هزینه مدیریت پرداخت می کنید.
6دسترسی به ادوردز در این پلن چگونه است؟
ابتدا به شما دسترسی مستقیم و Read Only به ادوردز داده می شود. در صورتی که شما بخواهید دسترسی Standard و یا َAdministrative هم داده می شود ولی توصیه می کنیم اجازه دهید تنها ما تغییرات مورد نیاز را انجام دهیم و شما تنها با دسترسی Read Only در جریان روند تبلیغات و هزینه های آن قرار گیرید.
7آیا امکان تغییر این پلن به پلن اکانت اختصاصی در آینده وجود دارد؟
بله، هر زمان شما بخواهید می توانید پلن خود را به اکانت اختصاصی تغییر دهید و پس از آن، تنها هزینه شارژ اکانت را پرداخت کنید.

فرم درخواست مشاوره