اکانت‌های مدیریت شده تبلیغات در گوگل

در صورتی که تبلیغات گوگل درحوزه فعالیت شما از رقابت بالایی برخوردار است و نیاز به مشاهده آمار و اطلاعات تبلیغات و هزینه‌های انجام شده دارید به جای پلن کلیک‌های تضمینی استفاده از اکانت‌های مدیریت شده را پیشنهاد می‌کنیم. در این پلن‌ها هزینه مدیریت تبلیغات گوگل به صورت درصدی از مصرف اکانت‌تان محاسبه می‌شود.

در اکانت‌های مدیریت شده تبلیغات در گوگل، دسترسی کامل به تمام اطلاعات کمپین‌های تبلیغاتی اکانت‌های مدیریت شده و نیز دسترسی مشاهده اطلاعات مالی اکانت دارید و این اکانت‌ها توسط کارشناسان متخصص و باتجربه جی ادز، با توجه به نیازها، زمینه فعالیت و ساختار سایت مشتری طراحی و راه اندازی می‌شوند.

همچنین در صورت تمایل می‌توانید از پلن‌های ماهانه مدیریت گوگل ادوردز جی ادز نیز استفاده کنید.

ویژگی اکانت‌های مدیریت شده تبلیغات در گوگل

پلن های اکانت مدیریت شده تبلیغ گوگل دلاری

قیمت لحظه‌ای حواله دلار گوگل ادوردز: 8,745 تومان

پلن 50 دلاری

524,700 تومان
 • درصد کارمزد شارژ: 12%
 • درصد مدیریت: 8%
 • درصد کارمزد نهایی: 20%
 • حواله دلار با کارمزد: 10,494 تومان
 • حداکثر تعریف کلیدواژه: نامحدود
 • حداقل هزینه کلیک: 1 سنت
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: ندارد
 • بهینه سازی هفتگی: دارد

پلن 100 دلاری

1,032,000 تومان
 • درصد کارمزد شارژ: 10%
 • درصد مدیریت: 8%
 • درصد کارمزد نهایی: 18%
 • حواله دلار با کارمزد: 10,320 تومان
 • حداکثر تعریف کلیدواژه: نامحدود
 • حداقل هزینه کلیک: 1 سنت
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: ندارد
 • بهینه سازی هفتگی: دارد

پلن 200 دلاری

2,011,400 تومان
 • درصد کارمزد شارژ: 7%
 • درصد مدیریت: 8%
 • درصد کارمزد نهایی: 15%
 • حواله دلار با کارمزد: 10,057 تومان
 • حداکثر تعریف کلیدواژه: نامحدود
 • حداقل هزینه کلیک: 1 سنت
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: دارد
 • بهینه سازی هفتگی: دارد

پلن 500 دلاری

4,919,100 تومان
 • درصد کارمزد شارژ: 5.5%
 • درصد مدیریت: 7%
 • درصد کارمزد نهایی: 12.5%
 • حواله دلار با کارمزد: 9,839 تومان
 • حداکثر تعریف کلیدواژه: نامحدود
 • حداقل هزینه کلیک: 1 سنت
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: دارد
 • بهینه سازی هفتگی: دارد

پلن 1000 دلاری

9,619,500 تومان
 • درصد کارمزد شارژ: 4%
 • درصد مدیریت: 6%
 • درصد کارمزد نهایی: 10%
 • حواله دلار با کارمزد: 9,620 تومان
 • حداکثر تعریف کلیدواژه: نامحدود
 • حداقل هزینه کلیک: 1 سنت
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: دارد
 • بهینه سازی هفتگی: دارد

پلن های اکانت مدیریت شده تبلیغ گوگل درهمی

قیمت لحظه‌ای حواله درهم گوگل ادوردز: 2,390 تومان

پلن 200 درهمی

572,800 تومان
 • درصد کارمزد شارژ: 12%
 • درصد مدیریت: 8%
 • درصد کارمزد نهایی: 20%
 • حواله درهم با کارمزد: 2,868 تومان
 • حداکثر تعریف کلیدواژه: نامحدود
 • حداقل هزینه کلیک: یکصدم درهم
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: ندارد
 • بهینه سازی هفتگی: دارد

پلن 500 درهمی

1,408,000 تومان
 • درصد کارمزد شارژ: 10%
 • درصد مدیریت: 8%
 • درصد کارمزد نهایی: 18%
 • حواله درهم با کارمزد: 2,820 تومان
 • حداکثر تعریف کلیدواژه: نامحدود
 • حداقل هزینه کلیک: یکصدم درهم
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: ندارد
 • بهینه سازی هفتگی: دارد

پلن 1000 درهمی

2,746,000 تومان
 • درصد کارمزد شارژ: 7%
 • درصد مدیریت: 8%
 • درصد کارمزد نهایی: 15%
 • حواله درهم با کارمزد: 2,748 تومان
 • حداکثر تعریف کلیدواژه: نامحدود
 • حداقل هزینه کلیک: یکصدم درهم
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: دارد
 • بهینه سازی هفتگی: دارد

پلن 2000 درهمی

5,373,900 تومان
 • درصد کارمزد شارژ: 5.5%
 • درصد مدیریت: 7%
 • درصد کارمزد نهایی: 12.5%
 • حواله درهم با کارمزد: 2,689 تومان
 • حداکثر تعریف کلیدواژه: نامحدود
 • حداقل هزینه کلیک: یکصدم درهم
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: دارد
 • بهینه سازی هفتگی: دارد

پلن 5000 درهمی

13,139,400 تومان
 • درصد کارمزد شارژ: 4%
 • درصد مدیریت: 6%
 • درصد کارمزد نهایی: 10%
 • حواله درهم با کارمزد: 2,629 تومان
 • حداکثر تعریف کلیدواژه: نامحدود
 • حداقل هزینه کلیک: یکصدم درهم
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: دارد
 • بهینه سازی هفتگی: دارد

سوالات متداول

1چرا این پلن تبلیغاتی شما گران است؟
با شما خیلی موافق نیستیم که این پلن گران است! قیمت ما را با شرایط یکسان با دیگران مقایسه کنید. در این پلن شما به صورت شفاف در جریان شارژ انجام شده اکانت، هزینه های هر کلیک و ... قرار خواهید گرفت. برای مدیریت شما هر امکان ادوردزی را با همین هزینه خواهید داشت و برای برخی تغییرات خاص از جمله فعال کردن Call، ریمارکتینگ و ... هیچ هزینه دیگری از شما درخواست نمی شود.
2فرق این سرویس شما با پلن تبلیغات کلیکی چیست؟
در پلن تبلیغات کلیکی گوگل شما تعداد کلیک هایی را بر اساس پلن ها خریداری می کنید و ما تبلیغات را خودمان برنامه ریزی می کنیم و شما تنها گزارش های ادوردز مبنی بر تعداد کلیک ها را دریافت می کنید. در پلن اکانت مدیریت شده، شما به صورت مستقیم به ادوردز دسترسی دارید و در جریان کامل تبلیغات قرار دارید. مدیریت کمپین های شما را با مشورت شما انجام خواهیم داد.
3فرق این سرویس با اکانت اختصاصی چیست؟
در سرویس اکانت اختصاصی گوگل ادوردز مدیریت کمپین ها بر عهده شماست و ما تنها شارژ اکانت شما را انجام می دهیم. در اکانت مدیریت شده ادوردز تمامی تنظیمات کمپین شما بر عهده ماست، مدیریت تبلیغات شما با هماهنگی شما انجام خواهد شد.
4فرق این سرویس با مدیریت اکانت ادوردز چیست؟
در سرویس مدیریت اکانت ادوردز شما به صورت ماهیانه مبلغی را به عنوان هزینه مدیریت تبلیغات پرداخت می کنید. در این پلن هزینه های مدیریت اکانت در داخل شارژ اکانت گنجانده شده است و شما به میزان مصرف دلار، هزینه مدیریت پرداخت می کنید.
5دسترسی به ادوردز در این پلن چگونه است؟
ابتدا به شما دسترسی مستقیم و Read Only به ادوردز داده می شود. در صورتی که شما بخواهید دسترسی Standard و یا َAdministrative هم داده می شود ولی توصیه می کنیم اجازه دهید تنها ما تغییرات مورد نیاز را انجام دهیم و شما تنها با دسترسی Read Only در جریان روند تبلیغات و هزینه های آن قرار گیرید.
6آیا امکان تغییر این پلن به پلن اکانت اختصاصی در آینده وجود دارد؟
بله، هر زمان شما بخواهید می توانید پلن خود را به اکانت اختصاصی تغییر دهید و پس از آن، تنها هزینه شارژ اکانت را پرداخت کنید.

فرم درخواست مشاوره