در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و عمل به مسئولیت اجتماعی، طرح دورکاری در تیم جی‌ادز اجرا شده است و چون گذشته در خدمت شما هستیم.

شاد و سلامت باشید

خشایار حسینی
الهام انصاری
رویا عباس‌نژاد
رضا محمدزاده