در حال حاضر قیمت حواله دلار 12,422 تومان می‌باشد.

قیمت حواله دلار برای تبلیغات در گوگل با احتساب کارمزد مدیریت و کارمزد شارژ محاسبه می‌شود. مشاهده هزینه تبلیغات در گوگل
ردیفتاریخقیمت
1۳۰ دی ۹۷ - ۱۸:۰۶12422
2۲۷ دی ۹۷ - ۱۳:۵۷12272
3۲۷ دی ۹۷ - ۱۱:۴۶12376
4۲۶ دی ۹۷ - ۱۷:۲۳12272
5۲۶ دی ۹۷ - ۱۲:۱۸12168
6۲۵ دی ۹۷ - ۱۷:۴۵12227
7۲۵ دی ۹۷ - ۱۱:۴۳12122
8۲۴ دی ۹۷ - ۱۵:۴۱11913
9۲۴ دی ۹۷ - ۱۱:۵۰11861
10۲۳ دی ۹۷ - ۱۶:۵۹12227
11۲۳ دی ۹۷ - ۱۳:۳۱12498
12۲۳ دی ۹۷ - ۱۱:۵۶12708
13۲۲ دی ۹۷ - ۱۷:۴۳12550
14۲۲ دی ۹۷ - ۱۵:۴۶12340
15۲۰ دی ۹۷ - ۱۳:۴۶11960
16۲۰ دی ۹۷ - ۱۲:۰۱11856
17۲۰ دی ۹۷ - ۱۱:۴۶11804
18۲۰ دی ۹۷ - ۱۱:۳۱11752
19۱۹ دی ۹۷ - ۱۲:۱۶11648
20۱۹ دی ۹۷ - ۱۱:۱۶11596
21۱۸ دی ۹۷ - ۱۴:۴۶11700
22۱۸ دی ۹۷ - ۱۱:۱۶11596
23۱۷ دی ۹۷ - ۱۶:۰۷11669
24۱۷ دی ۹۷ - ۱۲:۰۷11628
25۱۷ دی ۹۷ - ۱۱:۴۶11596
26۱۷ دی ۹۷ - ۱۱:۰۷11544
27۱۶ دی ۹۷ - ۱۱:۰۷11420
28۱۵ دی ۹۷ - ۱۲:۰۷11492
29۱۳ دی ۹۷ - ۱۲:۰۷11648
30۱۲ دی ۹۷ - ۱۲:۴۶11284
31۱۲ دی ۹۷ - ۱۱:۳۲11232
32۱۲ دی ۹۷ - ۱۱:۰۷11336
33۱۲ دی ۹۷ - ۱۰:۳۲11544
34۱۱ دی ۹۷ - ۱۳:۰۷11440
35۱۱ دی ۹۷ - ۱۱:۴۶11596
36۱۱ دی ۹۷ - ۱۱:۳۲11648
37۱۰ دی ۹۷ - ۱۶:۳۲11752
38۱۰ دی ۹۷ - ۱۳:۰۷11700
39۰۹ دی ۹۷ - ۱۳:۳۲11648
40۰۹ دی ۹۷ - ۱۲:۴۶11596
41۰۸ دی ۹۷ - ۱۵:۴۶11544
42۰۸ دی ۹۷ - ۱۵:۳۲11440
43۰۸ دی ۹۷ - ۱۵:۰۷11336
44۰۸ دی ۹۷ - ۱۴:۰۷11128
45۰۸ دی ۹۷ - ۱۲:۳۲11024
46۰۸ دی ۹۷ - ۱۲:۰۷11128
47۰۸ دی ۹۷ - ۱۱:۱۶11336
48۰۶ دی ۹۷ - ۱۲:۴۶11804
49۰۶ دی ۹۷ - ۱۲:۱۶11908
50۰۶ دی ۹۷ - ۱۲:۰۷11960
51۰۶ دی ۹۷ - ۱۱:۳۲12064
52۰۶ دی ۹۷ - ۱۱:۱۶12168
53۰۵ دی ۹۷ - ۱۵:۳۲12376
54۰۵ دی ۹۷ - ۱۴:۴۶12480
55۰۵ دی ۹۷ - ۱۳:۳۲12636
56۰۵ دی ۹۷ - ۱۱:۴۶13000
57۰۵ دی ۹۷ - ۱۱:۳۲12896
58۰۵ دی ۹۷ - ۱۱:۰۷12480
59۰۵ دی ۹۷ - ۱۰:۰۷12740
60۰۴ دی ۹۷ - ۱۸:۰۷12480
61۰۴ دی ۹۷ - ۱۷:۴۶12272
62۰۴ دی ۹۷ - ۱۷:۱۶12064
63۰۴ دی ۹۷ - ۱۵:۴۶11856
64۰۴ دی ۹۷ - ۱۵:۰۷11752
65۰۴ دی ۹۷ - ۱۳:۰۷11648
66۰۴ دی ۹۷ - ۱۲:۴۶11492
67۰۴ دی ۹۷ - ۱۱:۱۶11388
68۰۴ دی ۹۷ - ۱۱:۰۷11232
69۰۳ دی ۹۷ - ۱۶:۳۲11076
70۰۲ دی ۹۷ - ۱۵:۱۶10972
71۰۲ دی ۹۷ - ۱۲:۳۲10920
72۰۲ دی ۹۷ - ۱۱:۱۶10816
73۰۱ دی ۹۷ - ۱۱:۳۲10764
74۲۹ آذر ۹۷ - ۱۲:۴۶10868
75۲۹ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷10816
76۲۸ آذر ۹۷ - ۱۵:۰۷10920
77۲۸ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷10972
78۲۸ آذر ۹۷ - ۱۰:۴۶11128
79۲۷ آذر ۹۷ - ۱۴:۱۶10712
80۲۷ آذر ۹۷ - ۱۳:۰۷10608
81۲۶ آذر ۹۷ - ۱۳:۰۷10712
82۲۶ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷10816
83۲۵ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷10712
84۲۴ آذر ۹۷ - ۱۴:۰۷10816
85۲۴ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷10920
86۲۲ آذر ۹۷ - ۱۳:۳۲11076
87۲۲ آذر ۹۷ - ۱۲:۱۶11232
88۲۲ آذر ۹۷ - ۱۱:۳۲11128
89۲۱ آذر ۹۷ - ۱۶:۰۷10920
90۲۱ آذر ۹۷ - ۱۵:۰۷10972
91۲۱ آذر ۹۷ - ۱۴:۴۶10868
92۲۱ آذر ۹۷ - ۱۴:۰۷10785
93۲۱ آذر ۹۷ - ۱۲:۴۶10816
94۲۱ آذر ۹۷ - ۱۱:۱۶10608
95۲۰ آذر ۹۷ - ۱۳:۱۶11284
96۲۰ آذر ۹۷ - ۱۱:۴۶11388
97۲۰ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷11596
98۱۹ آذر ۹۷ - ۱۶:۰۷11700
99۱۹ آذر ۹۷ - ۱۳:۱۶11804
100۱۹ آذر ۹۷ - ۱۲:۰۷11752
101۱۹ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷11804
102۱۸ آذر ۹۷ - ۱۵:۳۲11960
103۱۸ آذر ۹۷ - ۱۲:۳۲12064
104۱۸ آذر ۹۷ - ۱۱:۳۲12168
105۱۷ آذر ۹۷ - ۱۲:۴۶12272
106۱۵ آذر ۹۷ - ۱۳:۱۶12168
107۱۴ آذر ۹۷ - ۱۴:۰۷12064
108۱۴ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷12116
109۱۳ آذر ۹۷ - ۱۸:۰۷12168
110۱۳ آذر ۹۷ - ۱۵:۱۶12402
111۱۳ آذر ۹۷ - ۱۲:۳۲12243
112۱۳ آذر ۹۷ - ۱۱:۳۲12296
113۱۳ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷12455
114۱۲ آذر ۹۷ - ۱۴:۱۶12561
115۱۲ آذر ۹۷ - ۱۲:۱۶12614
116۱۱ آذر ۹۷ - ۱۵:۰۷12720
117۱۱ آذر ۹۷ - ۱۱:۳۲12614
118۱۱ آذر ۹۷ - ۱۱:۱۶12402
119۱۰ آذر ۹۷ - ۱۲:۰۷12296
120۰۸ آذر ۹۷ - ۲۳:۴۸12402
121۰۸ آذر ۹۷ - ۱۶:۰۷12519
122۰۸ آذر ۹۷ - ۱۴:۴۶12466
123۰۸ آذر ۹۷ - ۱۴:۰۷12412
124۰۸ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷12305
125۰۷ آذر ۹۷ - ۱۶:۳۲12733
126۰۷ آذر ۹۷ - ۱۶:۰۷12787
127۰۷ آذر ۹۷ - ۱۳:۰۷12894
128۰۷ آذر ۹۷ - ۱۱:۴۶12947
129۰۶ آذر ۹۷ - ۱۲:۲۱13054
130۰۶ آذر ۹۷ - ۱۲:۰۷12688
131۰۶ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷13000
132۰۵ آذر ۹۷ - ۱۴:۴۶13052
133۰۵ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷13104
134۰۳ آذر ۹۷ - ۱۷:۱۶13208
135۰۳ آذر ۹۷ - ۱۴:۳۲13104
136۰۳ آذر ۹۷ - ۱۱:۰۷13208
137۰۱ آذر ۹۷ - ۱۲:۴۶13520
138۲۹ آبان ۹۷ - ۱۱:۴۶13728
139۲۹ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷13624
140۲۸ آبان ۹۷ - ۱۵:۳۲13884
141۲۸ آبان ۹۷ - ۱۲:۴۶14040
142۲۸ آبان ۹۷ - ۱۱:۱۶13936
143۲۸ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷13884
144۲۷ آبان ۹۷ - ۱۴:۱۶14040
145۲۷ آبان ۹۷ - ۱۳:۳۲14144
146۲۷ آبان ۹۷ - ۱۳:۰۷14040
147۲۷ آبان ۹۷ - ۱۲:۴۶13624
148۲۷ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲13520
149۲۶ آبان ۹۷ - ۱۵:۱۶13312
150۲۶ آبان ۹۷ - ۱۴:۴۶13208
151۲۶ آبان ۹۷ - ۱۴:۳۲13052
152۲۶ آبان ۹۷ - ۱۱:۱۶13000
153۲۴ آبان ۹۷ - ۱۳:۱۶13312
154۲۴ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲13520
155۲۳ آبان ۹۷ - ۱۵:۴۶13832
156۲۳ آبان ۹۷ - ۱۱:۱۶14144
157۲۳ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷14040
158۲۲ آبان ۹۷ - ۱۳:۰۷14300
159۲۲ آبان ۹۷ - ۱۲:۰۷14248
160۲۱ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲14560
161۲۱ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷14664
162۲۰ آبان ۹۷ - ۱۳:۴۶14768
163۲۰ آبان ۹۷ - ۱۳:۰۷14872
164۲۰ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲14924
165۱۹ آبان ۹۷ - ۱۵:۰۷14976
166۱۹ آبان ۹۷ - ۱۲:۳۲15080
167۱۹ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷15184
168۱۵ آبان ۹۷ - ۱۶:۱۶15288
169۱۵ آبان ۹۷ - ۱۲:۳۲15184
170۱۵ آبان ۹۷ - ۱۲:۰۷15132
171۱۴ آبان ۹۷ - ۱۴:۰۷15444
172۱۴ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲15600
173۱۴ آبان ۹۷ - ۱۰:۴۶15496
174۱۳ آبان ۹۷ - ۱۷:۴۶15288
175۱۳ آبان ۹۷ - ۱۲:۱۶15080
176۱۲ آبان ۹۷ - ۱۳:۰۷14976
177۱۲ آبان ۹۷ - ۱۲:۴۶15028
178۱۲ آبان ۹۷ - ۱۲:۳۲15132
179۱۲ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷15184
180۱۰ آبان ۹۷ - ۱۲:۴۶15392
181۱۰ آبان ۹۷ - ۱۲:۰۷15496
182۱۰ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲15808
183۰۹ آبان ۹۷ - ۱۲:۰۷15912
184۰۹ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷15808
185۰۷ آبان ۹۷ - ۱۷:۳۲15340
186۰۷ آبان ۹۷ - ۱۳:۱۶15288
187۰۷ آبان ۹۷ - ۱۲:۱۶15236
188۰۷ آبان ۹۷ - ۱۱:۱۶15184
189۰۷ آبان ۹۷ - ۱۱:۰۷15132
190۰۶ آبان ۹۷ - ۱۴:۴۶15080
191۰۶ آبان ۹۷ - ۱۴:۳۲15028
192۰۶ آبان ۹۷ - ۱۴:۱۶14976
193۰۶ آبان ۹۷ - ۱۲:۳۲14924
194۰۶ آبان ۹۷ - ۱۱:۲۸14768
195۰۵ آبان ۹۷ - ۱۵:۴۶14716
196۰۵ آبان ۹۷ - ۱۵:۳۲14560
197۰۵ آبان ۹۷ - ۱۲:۳۲14508
198۰۵ آبان ۹۷ - ۱۲:۰۷14404
199۰۵ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲14352
200۰۳ آبان ۹۷ - ۱۱:۴۶14300
201۰۲ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲14352
202۰۲ آبان ۹۷ - ۱۱:۱۶14628
203۰۱ آبان ۹۷ - ۱۱:۳۲14734
204۳۰ مهر ۹۷ - ۱۴:۰۷14946
205۳۰ مهر ۹۷ - ۱۲:۱۶14840
206۳۰ مهر ۹۷ - ۱۱:۱۶14946
207۳۰ مهر ۹۷ - ۱۰:۳۲14840
208۳۰ مهر ۹۷ - ۱۰:۱۶14734
209۲۸ مهر ۹۷ - ۱۶:۰۷14522
210۲۸ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۲14628
211۲۸ مهر ۹۷ - ۱۱:۴۶14522
212۲۸ مهر ۹۷ - ۱۱:۳۲14628
213۲۶ مهر ۹۷ - ۱۲:۱۶14734
214۲۶ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷14628
215۲۶ مهر ۹۷ - ۱۱:۳۲14575
216۲۶ مهر ۹۷ - ۱۱:۰۷14734
217۲۵ مهر ۹۷ - ۱۵:۳۲14840
218۲۵ مهر ۹۷ - ۱۴:۰۷14946
219۲۵ مهر ۹۷ - ۱۲:۴۶14893
220۲۵ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷14946
221۲۵ مهر ۹۷ - ۱۱:۳۲15105
222۲۵ مهر ۹۷ - ۱۱:۱۶15052
223۲۴ مهر ۹۷ - ۱۵:۰۷15158
224۲۴ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷15052
225۲۴ مهر ۹۷ - ۱۲:۴۶15264
226۲۴ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۴15317
227۲۴ مهر ۹۷ - ۱۲:۲۱15370
228۲۴ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۰15476
229۲۴ مهر ۹۷ - ۱۱:۴۶15370
230۲۴ مهر ۹۷ - ۱۱:۰۷15211
231۲۳ مهر ۹۷ - ۱۷:۰۷14840
232۲۳ مهر ۹۷ - ۱۵:۴۶14734
233۲۳ مهر ۹۷ - ۱۵:۳۲14595
234۲۳ مهر ۹۷ - ۱۵:۲۳14734
235۲۳ مهر ۹۷ - ۱۴:۴۰14595
236۲۳ مهر ۹۷ - ۱۴:۳۲14734
237۲۳ مهر ۹۷ - ۱۳:۴۶15052
238۲۳ مهر ۹۷ - ۱۳:۳۲14893
239۲۳ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷14787
240۲۳ مهر ۹۷ - ۱۲:۴۶14681
241۲۳ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۲14628
242۲۳ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷14469
243۲۳ مهر ۹۷ - ۱۱:۲۲14416
244۲۳ مهر ۹۷ - ۱۱:۰۷14280
245۲۲ مهر ۹۷ - ۱۶:۲۶14700
246۲۲ مهر ۹۷ - ۱۶:۰۷14560
247۲۲ مهر ۹۷ - ۱۳:۴۶14664
248۲۲ مهر ۹۷ - ۱۳:۱۶14508
249۲۲ مهر ۹۷ - ۱۲:۱۶14664
250۲۲ مهر ۹۷ - ۱۰:۴۶14872
251۲۱ مهر ۹۷ - ۱۵:۰۷14729
252۲۱ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۱14884
253۲۱ مهر ۹۷ - ۱۱:۲۵15068
254۱۹ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۲14935
255۱۹ مهر ۹۷ - ۱۱:۰۷15141
256۱۸ مهر ۹۷ - ۱۴:۴۶15296
257۱۸ مهر ۹۷ - ۱۴:۰۷15399
258۱۸ مهر ۹۷ - ۱۳:۱۶15502
259۱۸ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷15296
260۱۸ مهر ۹۷ - ۱۲:۴۶15193
261۱۸ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۲15038
262۱۸ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷14884
263۱۸ مهر ۹۷ - ۱۱:۴۶15090
264۱۸ مهر ۹۷ - ۱۱:۳۲15296
265۱۷ مهر ۹۷ - ۱۷:۰۷15399
266۱۷ مهر ۹۷ - ۱۵:۳۲15502
267۱۷ مهر ۹۷ - ۱۵:۰۷15347
268۱۷ مهر ۹۷ - ۱۴:۴۶15141
269۱۷ مهر ۹۷ - ۱۴:۳۲15090
270۱۷ مهر ۹۷ - ۱۴:۰۷15038
271۱۷ مهر ۹۷ - ۱۳:۴۶15018
272۱۷ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷14832
273۱۷ مهر ۹۷ - ۱۲:۴۶14884
274۱۷ مهر ۹۷ - ۱۲:۱۶15038
275۱۷ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷14935
276۱۷ مهر ۹۷ - ۱۱:۳۲14884
277۱۷ مهر ۹۷ - ۱۱:۱۶14729
278۱۷ مهر ۹۷ - ۱۱:۰۷14678
279۱۶ مهر ۹۷ - ۱۷:۰۷14626
280۱۶ مهر ۹۷ - ۱۶:۳۲14575
281۱۶ مهر ۹۷ - ۱۶:۱۶14472
282۱۶ مهر ۹۷ - ۱۵:۳۲14317
283۱۶ مهر ۹۷ - ۱۴:۳۲14266
284۱۶ مهر ۹۷ - ۱۴:۰۸14420
285۱۶ مهر ۹۷ - ۱۳:۴۶15121
286۱۶ مهر ۹۷ - ۱۳:۱۶15229
287۱۶ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷15283
288۱۶ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۲15499
289۱۶ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷15445
290۱۶ مهر ۹۷ - ۱۱:۴۶14635
291۱۵ مهر ۹۷ - ۲۳:۴۶14473
292۱۵ مهر ۹۷ - ۱۶:۳۲14365
293۱۵ مهر ۹۷ - ۱۶:۰۷14203
294۱۵ مهر ۹۷ - ۱۵:۲۲14149
295۱۵ مهر ۹۷ - ۱۵:۰۷13886
296۱۵ مهر ۹۷ - ۱۴:۴۶13674
297۱۵ مهر ۹۷ - ۱۴:۳۲13621
298۱۵ مهر ۹۷ - ۱۴:۰۷13568
299۱۵ مهر ۹۷ - ۱۳:۳۲13462
300۱۵ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷13356
301۱۵ مهر ۹۷ - ۱۲:۴۶13515
302۱۵ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷13250
303۱۵ مهر ۹۷ - ۱۱:۳۲13674
304۱۵ مهر ۹۷ - ۱۱:۱۶13780
305۱۴ مهر ۹۷ - ۱۶:۰۷14204
306۱۴ مهر ۹۷ - ۱۴:۴۶14310
307۱۴ مهر ۹۷ - ۱۴:۰۷14522
308۱۴ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷14628
309۱۴ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۲14734
310۱۴ مهر ۹۷ - ۱۲:۱۶14840
311۱۴ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷14946
312۱۲ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷15264
313۱۲ مهر ۹۷ - ۱۱:۰۷15370
314۱۱ مهر ۹۷ - ۱۵:۰۷15688
315۱۱ مهر ۹۷ - ۱۴:۰۷15582
316۱۱ مهر ۹۷ - ۱۳:۴۶15688
317۱۱ مهر ۹۷ - ۱۳:۳۲15582
318۱۱ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷15688
319۱۱ مهر ۹۷ - ۱۲:۴۶15582
320۱۱ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۲15688
321۱۱ مهر ۹۷ - ۱۲:۱۶16006
322۱۱ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷15582
323۱۱ مهر ۹۷ - ۱۱:۴۶15476
324۱۱ مهر ۹۷ - ۱۱:۱۶15158
325۱۱ مهر ۹۷ - ۱۱:۰۷15688
326۱۱ مهر ۹۷ - ۱۰:۳۲15900
327۱۰ مهر ۹۷ - ۱۹:۰۷16218
328۱۰ مهر ۹۷ - ۱۸:۰۷15794
329۱۰ مهر ۹۷ - ۱۷:۴۶15582
330۱۰ مهر ۹۷ - ۱۷:۱۶15688
331۱۰ مهر ۹۷ - ۱۵:۴۶15370
332۱۰ مهر ۹۷ - ۱۵:۳۲15158
333۱۰ مهر ۹۷ - ۱۵:۱۶14840
334۱۰ مهر ۹۷ - ۱۵:۰۷15370
335۱۰ مهر ۹۷ - ۱۴:۴۶16430
336۱۰ مهر ۹۷ - ۱۴:۳۲15476
337۱۰ مهر ۹۷ - ۱۴:۱۶14946
338۱۰ مهر ۹۷ - ۱۴:۰۷14840
339۱۰ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۲14310
340۱۰ مهر ۹۷ - ۱۲:۱۶14840
341۱۰ مهر ۹۷ - ۱۱:۳۲15370
342۱۰ مهر ۹۷ - ۱۰:۴۶15900
343۱۰ مهر ۹۷ - ۰۹:۴۶16642
344۰۹ مهر ۹۷ - ۱۸:۳۲16854
345۰۹ مهر ۹۷ - ۱۸:۰۷16960
346۰۹ مهر ۹۷ - ۱۶:۳۲17331
347۰۹ مهر ۹۷ - ۱۶:۰۷17225
348۰۹ مهر ۹۷ - ۱۵:۱۶17119
349۰۹ مهر ۹۷ - ۱۵:۰۷17066
350۰۹ مهر ۹۷ - ۱۴:۳۲17278
351۰۹ مهر ۹۷ - ۱۴:۰۷17437
352۰۹ مهر ۹۷ - ۱۳:۳۲17702
353۰۹ مهر ۹۷ - ۱۳:۱۶17808
354۰۹ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷17914
355۰۹ مهر ۹۷ - ۱۲:۴۶18020
356۰۹ مهر ۹۷ - ۱۱:۱۶18126
357۰۹ مهر ۹۷ - ۱۱:۰۷18020
358۰۸ مهر ۹۷ - ۱۶:۳۲18126
359۰۸ مهر ۹۷ - ۱۶:۰۷18232
360۰۸ مهر ۹۷ - ۱۳:۳۲18338
361۰۸ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷18391
362۰۸ مهر ۹۷ - ۱۲:۱۶18497
363۰۸ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷18444
364۰۸ مهر ۹۷ - ۱۱:۴۶18232
365۰۸ مهر ۹۷ - ۱۱:۳۲18338
366۰۸ مهر ۹۷ - ۱۱:۱۶18391
367۰۷ مهر ۹۷ - ۱۷:۰۷18550
368۰۷ مهر ۹۷ - ۱۶:۳۲18444
369۰۷ مهر ۹۷ - ۱۶:۰۷18921
370۰۷ مهر ۹۷ - ۱۵:۰۷18868
371۰۷ مهر ۹۷ - ۱۴:۴۶18762
372۰۷ مهر ۹۷ - ۱۴:۳۲18656
373۰۷ مهر ۹۷ - ۱۴:۱۶18603
374۰۷ مهر ۹۷ - ۱۴:۰۷18550
375۰۷ مهر ۹۷ - ۱۳:۴۶18444
376۰۷ مهر ۹۷ - ۱۳:۱۶18338
377۰۷ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷18232
378۰۷ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۲18126
379۰۷ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷17914
380۰۷ مهر ۹۷ - ۱۱:۰۷18232
381۰۵ مهر ۹۷ - ۱۳:۱۶18762
382۰۵ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷18868
383۰۵ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۲19080
384۰۵ مهر ۹۷ - ۱۱:۴۶19186
385۰۵ مهر ۹۷ - ۱۱:۳۲19504
386۰۵ مهر ۹۷ - ۱۱:۱۶19716
387۰۵ مهر ۹۷ - ۱۰:۴۶19822
388۰۵ مهر ۹۷ - ۱۰:۳۲20140
389۰۴ مهر ۹۷ - ۱۸:۰۷20246
390۰۴ مهر ۹۷ - ۱۷:۴۶20140
391۰۴ مهر ۹۷ - ۱۷:۳۲20034
392۰۴ مهر ۹۷ - ۱۴:۳۲19716
393۰۴ مهر ۹۷ - ۱۴:۰۷19292
394۰۴ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷19080
395۰۴ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۲18974
396۰۴ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷18550
397۰۴ مهر ۹۷ - ۱۱:۴۶18179
398۰۳ مهر ۹۷ - ۱۹:۰۷18020
399۰۳ مهر ۹۷ - ۱۶:۴۶17596
400۰۳ مهر ۹۷ - ۱۶:۳۲17490
401۰۳ مهر ۹۷ - ۱۶:۱۶17363
402۰۳ مهر ۹۷ - ۱۶:۰۷17331
403۰۳ مهر ۹۷ - ۱۵:۴۶17278
404۰۳ مهر ۹۷ - ۱۴:۴۶17066
405۰۳ مهر ۹۷ - ۱۴:۳۲17172
406۰۳ مهر ۹۷ - ۱۳:۳۲17331
407۰۳ مهر ۹۷ - ۱۳:۱۶17172
408۰۳ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷17119
409۰۳ مهر ۹۷ - ۱۱:۴۶16854
410۰۳ مهر ۹۷ - ۱۱:۰۷17066
411۰۲ مهر ۹۷ - ۲۳:۱۶17278
412۰۲ مهر ۹۷ - ۲۲:۰۷17172
413۰۲ مهر ۹۷ - ۱۷:۰۷16960
414۰۲ مهر ۹۷ - ۱۶:۴۶16748
415۰۲ مهر ۹۷ - ۱۶:۳۲16642
416۰۲ مهر ۹۷ - ۱۶:۰۷16611
417۰۲ مهر ۹۷ - ۱۳:۴۶16536
418۰۲ مهر ۹۷ - ۱۳:۳۲16430
419۰۲ مهر ۹۷ - ۱۳:۰۷16536
420۰۲ مهر ۹۷ - ۱۲:۴۶16430
421۰۲ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۲16324
422۰۲ مهر ۹۷ - ۱۲:۰۷16218
423۰۲ مهر ۹۷ - ۱۱:۴۶16112
424۰۲ مهر ۹۷ - ۱۰:۰۷15900
425۰۱ مهر ۹۷ - ۱۷:۰۷16006
426۰۱ مهر ۹۷ - ۱۶:۰۷15816
427۰۱ مهر ۹۷ - ۱۵:۰۷15688
428۰۱ مهر ۹۷ - ۱۴:۱۶15529
429۰۱ مهر ۹۷ - ۱۲:۳۲15476
430۰۱ مهر ۹۷ - ۱۱:۴۶15370
431۰۱ مهر ۹۷ - ۱۰:۴۶15423
432۳۱ شهریور ۹۷ - ۱۲:۱۶15317
433۳۱ شهریور ۹۷ - ۱۱:۳۲15264
434۳۱ شهریور ۹۷ - ۱۰:۴۶15370
435۲۷ شهریور ۹۷ - ۱۵:۱۶15392
436۲۷ شهریور ۹۷ - ۱۳:۴۶15370
437۲۷ شهریور ۹۷ - ۱۲:۴۶15317
438۲۷ شهریور ۹۷ - ۱۲:۳۲15243
439۲۷ شهریور ۹۷ - ۱۲:۰۷15264
440۲۷ شهریور ۹۷ - ۱۱:۰۷15317
441۲۶ شهریور ۹۷ - ۱۵:۱۶15180
442۲۶ شهریور ۹۷ - ۱۵:۰۷15158
443۲۶ شهریور ۹۷ - ۱۲:۴۶15105
444۲۶ شهریور ۹۷ - ۱۲:۳۲15052
445۲۶ شهریور ۹۷ - ۱۲:۰۷14999
446۲۶ شهریور ۹۷ - ۱۱:۴۶15052
447۲۶ شهریور ۹۷ - ۱۱:۰۷15105
448۲۶ شهریور ۹۷ - ۱۰:۴۶15158
449۲۵ شهریور ۹۷ - ۱۳:۱۶15052
450۲۵ شهریور ۹۷ - ۱۲:۴۶14999
451۲۵ شهریور ۹۷ - ۱۲:۳۲14946
452۲۵ شهریور ۹۷ - ۱۲:۰۷14999
453۲۵ شهریور ۹۷ - ۱۱:۴۶15052
454۲۵ شهریور ۹۷ - ۱۱:۳۲15211
455۲۵ شهریور ۹۷ - ۱۱:۰۷15264
456۲۵ شهریور ۹۷ - ۰۰:۰۷15211
457۲۴ شهریور ۹۷ - ۲۳:۱۶15052
458۲۴ شهریور ۹۷ - ۲۳:۰۷14893
459۲۴ شهریور ۹۷ - ۱۶:۱۶14607
460۲۴ شهریور ۹۷ - ۱۵:۰۷14660
461۲۴ شهریور ۹۷ - ۱۴:۰۷14575
462۲۴ شهریور ۹۷ - ۱۳:۴۶14522
463۲۴ شهریور ۹۷ - ۱۳:۳۲14491
464۲۴ شهریور ۹۷ - ۱۲:۴۶14469
465۲۴ شهریور ۹۷ - ۱۱:۴۶14522
466۲۲ شهریور ۹۷ - ۱۲:۰۷14734
467۲۲ شهریور ۹۷ - ۱۱:۴۶14840
468۲۲ شهریور ۹۷ - ۱۱:۳۲14734
469۲۱ شهریور ۹۷ - ۱۴:۴۶14575
470۲۱ شهریور ۹۷ - ۱۴:۱۶14628
471۲۱ شهریور ۹۷ - ۱۴:۰۷14607
472۲۱ شهریور ۹۷ - ۱۳:۱۶14522
473۲۱ شهریور ۹۷ - ۱۲:۱۶14469
474۲۱ شهریور ۹۷ - ۱۱:۱۶14628
475۲۰ شهریور ۹۷ - ۱۶:۰۷14840
476۲۰ شهریور ۹۷ - ۱۵:۰۷14734
477۲۰ شهریور ۹۷ - ۱۴:۳۲14628
478۲۰ شهریور ۹۷ - ۱۴:۱۶14787
479۲۰ شهریور ۹۷ - ۱۳:۱۶14893
480۲۰ شهریور ۹۷ - ۱۳:۰۷14787
481۲۰ شهریور ۹۷ - ۱۲:۳۲15105
482۲۰ شهریور ۹۷ - ۱۲:۰۷15264
483۲۰ شهریور ۹۷ - ۱۱:۴۶15476
484۲۰ شهریور ۹۷ - ۱۱:۱۶15264
485۲۰ شهریور ۹۷ - ۱۰:۴۶15052
486۲۰ شهریور ۹۷ - ۱۰:۰۷14946
487۱۹ شهریور ۹۷ - ۲۳:۳۲15052
488۱۹ شهریور ۹۷ - ۲۲:۴۶14946
489۱۹ شهریور ۹۷ - ۲۰:۳۲14575
490۱۹ شهریور ۹۷ - ۱۷:۰۷14469
491۱۹ شهریور ۹۷ - ۱۶:۰۷14363
492۱۹ شهریور ۹۷ - ۱۴:۴۶14522
493۱۹ شهریور ۹۷ - ۱۴:۱۶14416
494۱۹ شهریور ۹۷ - ۱۳:۳۲14310
495۱۹ شهریور ۹۷ - ۱۱:۳۲14204
496۱۹ شهریور ۹۷ - ۱۱:۱۶13939
497۱۸ شهریور ۹۷ - ۱۶:۱۶13780
498۱۸ شهریور ۹۷ - ۱۵:۴۶13674
499۱۸ شهریور ۹۷ - ۱۴:۳۲13568
500۱۸ شهریور ۹۷ - ۱۴:۰۷13462
501۱۸ شهریور ۹۷ - ۱۳:۰۷13409
502۱۸ شهریور ۹۷ - ۱۲:۴۶13462
503۱۸ شهریور ۹۷ - ۱۲:۰۷13568
504۱۸ شهریور ۹۷ - ۱۱:۳۲13780
505۱۸ شهریور ۹۷ - ۱۰:۴۶13886
506۱۷ شهریور ۹۷ - ۱۸:۰۷13992
507۱۷ شهریور ۹۷ - ۱۵:۱۶14098
508۱۷ شهریور ۹۷ - ۱۴:۰۷13939
509۱۷ شهریور ۹۷ - ۱۳:۱۶14151
510۱۷ شهریور ۹۷ - ۱۲:۱۶14257
511۱۷ شهریور ۹۷ - ۱۲:۰۷14363
512۱۷ شهریور ۹۷ - ۱۰:۴۶14469
513۱۵ شهریور ۹۷ - ۱۳:۱۶14681
514۱۵ شهریور ۹۷ - ۱۳:۰۷14734
515۱۵ شهریور ۹۷ - ۱۲:۴۶14628
516۱۵ شهریور ۹۷ - ۱۲:۱۶14522
517۱۵ شهریور ۹۷ - ۱۲:۰۷14628
518۱۵ شهریور ۹۷ - ۱۱:۴۶14840
519۱۵ شهریور ۹۷ - ۱۱:۱۶14734
520۱۴ شهریور ۹۷ - ۱۸:۱۶14840
521۱۴ شهریور ۹۷ - ۱۷:۳۲14734
522۱۴ شهریور ۹۷ - ۱۷:۰۷14628
523۱۴ شهریور ۹۷ - ۱۶:۴۶14522
524۱۴ شهریور ۹۷ - ۱۶:۳۲14734
525۱۴ شهریور ۹۷ - ۱۵:۳۲15158
526۱۴ شهریور ۹۷ - ۱۴:۱۶15264
527۱۴ شهریور ۹۷ - ۱۴:۰۷15476
528۱۴ شهریور ۹۷ - ۱۲:۳۲15900
529۱۴ شهریور ۹۷ - ۱۲:۰۷15688
530۱۴ شهریور ۹۷ - ۱۱:۴۶15370
531۱۴ شهریور ۹۷ - ۱۱:۳۲15158
532۱۴ شهریور ۹۷ - ۱۱:۱۶14946
533۱۳ شهریور ۹۷ - ۱۷:۳۲14734
534۱۳ شهریور ۹۷ - ۱۶:۴۶14681
535۱۳ شهریور ۹۷ - ۱۶:۰۷14628
536۱۳ شهریور ۹۷ - ۱۵:۴۶14734
537۱۳ شهریور ۹۷ - ۱۵:۰۷14840
538۱۳ شهریور ۹۷ - ۱۴:۴۶14628
539۱۳ شهریور ۹۷ - ۱۳:۳۲14575
540۱۳ شهریور ۹۷ - ۱۳:۰۷14681
541۱۳ شهریور ۹۷ - ۱۲:۴۶14840
542۱۳ شهریور ۹۷ - ۱۲:۳۲14310
543۱۳ شهریور ۹۷ - ۱۲:۰۷14204
544۱۲ شهریور ۹۷ - ۲۰:۳۲13886
545۱۲ شهریور ۹۷ - ۱۷:۳۲13674
546۱۲ شهریور ۹۷ - ۱۶:۳۲13780
547۱۲ شهریور ۹۷ - ۱۶:۰۷13674
548۱۲ شهریور ۹۷ - ۱۵:۳۲13462
549۱۲ شهریور ۹۷ - ۱۵:۰۷13409
550۱۲ شهریور ۹۷ - ۱۳:۳۲13250
551۱۲ شهریور ۹۷ - ۱۳:۰۷13197
552۱۲ شهریور ۹۷ - ۱۲:۳۲12879
553۱۲ شهریور ۹۷ - ۱۲:۰۷12826
554۱۱ شهریور ۹۷ - ۲۰:۰۷12720
555۱۱ شهریور ۹۷ - ۱۵:۳۲12551
556۱۱ شهریور ۹۷ - ۱۵:۰۷12508
557۱۱ شهریور ۹۷ - ۱۴:۰۷12614
558۱۱ شهریور ۹۷ - ۱۳:۳۲12455
559۱۱ شهریور ۹۷ - ۱۳:۰۷12402
560۱۱ شهریور ۹۷ - ۱۲:۰۷12222
561۱۱ شهریور ۹۷ - ۰۰:۰۷12084
562۱۰ شهریور ۹۷ - ۲۰:۳۲11978
563۱۰ شهریور ۹۷ - ۱۸:۰۷11830
564۱۰ شهریور ۹۷ - ۱۵:۳۲11766
565۱۰ شهریور ۹۷ - ۱۴:۰۷11692
566۱۰ شهریور ۹۷ - ۱۳:۳۲11660
567۱۰ شهریور ۹۷ - ۱۳:۰۷11597
568۰۷ شهریور ۹۷ - ۱۲:۳۲11554
569۰۷ شهریور ۹۷ - ۱۱:۳۲11607
570۰۶ شهریور ۹۷ - ۱۶:۳۲11713
571۰۶ شهریور ۹۷ - ۱۳:۰۷11660
572۰۶ شهریور ۹۷ - ۱۱:۳۲11766
573۰۵ شهریور ۹۷ - ۱۷:۰۷11501
574۰۵ شهریور ۹۷ - ۱۶:۰۷11395
575۰۵ شهریور ۹۷ - ۱۲:۳۲11289
576۰۵ شهریور ۹۷ - ۱۲:۰۷11236
577۰۴ شهریور ۹۷ - ۱۴:۳۲11205
578۰۴ شهریور ۹۷ - ۱۳:۳۲11183
579۰۳ شهریور ۹۷ - ۱۶:۳۲11152
580۰۳ شهریور ۹۷ - ۱۱:۰۷11130
581۰۱ شهریور ۹۷ - ۱۲:۰۷11236
582۳۰ مرداد ۹۷ - ۱۵:۳۲11279
583۳۰ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷11258
584۳۰ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲11236
585۳۰ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷11258
586۳۰ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷11162
587۳۰ مرداد ۹۷ - ۰۹:۳۲11141
588۲۹ مرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷11077
589۲۹ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷11099
590۲۸ مرداد ۹۷ - ۱۸:۰۷11077
591۲۸ مرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷10982
592۲۸ مرداد ۹۷ - ۱۴:۳۲10971
593۲۸ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲10918
594۲۸ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷10971
595۲۷ مرداد ۹۷ - ۱۲:۵۱11130
596۲۷ مرداد ۹۷ - ۱۰:۵۷11183
597۲۶ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷11342
598۲۵ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷11236
599۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷11342
600۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۵:۳۲11353
601۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷11321
602۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲11364
603۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷11427
604۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲11395
605۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷11258
606۲۳ مرداد ۹۷ - ۱۰:۳۲11342
607۲۲ مرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷11099
608۲۲ مرداد ۹۷ - ۱۵:۳۲11130
609۲۲ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷11077
610۲۲ مرداد ۹۷ - ۱۳:۳۲11024
611۲۲ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷11077
612۲۲ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲11024
613۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷11077
614۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۵:۳۲11024
615۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۴:۳۲10971
616۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷10940
617۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷10918
618۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲10971
619۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷11003
620۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲11130
621۲۱ مرداد ۹۷ - ۱۰:۳۲11236
622۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷11321
623۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷11183
624۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۴:۳۲11236
625۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷11258
626۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷11289
627۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲11395
628۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷11501
629۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷11554
630۲۰ مرداد ۹۷ - ۱۰:۰۷11607
631۱۹ مرداد ۹۷ - ۲۱:۰۷11395
632۱۸ مرداد ۹۷ - ۱۳:۳۲11183
633۱۸ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷11395
634۱۸ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲11501
635۱۸ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷11130
636۱۸ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲10812
637۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۷:۳۲10706
638۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷10600
639۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷10335
640۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۵:۳۲10272
641۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷10251
642۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۴:۳۲10208
643۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷10229
644۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۳:۳۲10155
645۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷10123
646۱۷ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷10017
647۱۶ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷10176
648۱۶ مرداد ۹۷ - ۱۳:۳۲10282
649۱۶ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷10229
650۱۶ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲10176
651۱۵ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷10388
652۱۵ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷10494
653۱۵ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷10706
654۱۵ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷10759
655۱۴ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷10706
656۱۴ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷10600
657۱۴ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷10706
658۱۴ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲10812
659۱۳ مرداد ۹۷ - ۱۷:۳۲10971
660۱۳ مرداد ۹۷ - ۱۶:۳۲10918
661۱۳ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷10971
662۱۳ مرداد ۹۷ - ۱۴:۳۲11024
663۱۳ مرداد ۹۷ - ۱۳:۲۲11130
664۱۳ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷11183
665۱۳ مرداد ۹۷ - ۱۱:۲۸11342
666۱۱ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲11448
667۱۱ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲11342
668۱۰ مرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷11448
669۱۰ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷11554
670۱۰ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲11448
671۱۰ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲11342
672۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۹:۰۷11554
673۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷11501
674۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۳:۳۲11554
675۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷11872
676۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۲:۵۱11978
677۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۲12084
678۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷12296
679۰۹ مرداد ۹۷ - ۱۱:۳۲12508
680۰۸ مرداد ۹۷ - ۱۶:۳۲12720
681۰۸ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷12402
682۰۸ مرداد ۹۷ - ۱۵:۲۰12349
683۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۹:۰۷11872
684۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۸:۰۴11766
685۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷11660
686۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۴:۲۱11554
687۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷11660
688۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۳:۲۶11607
689۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷11395
690۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۲:۵۳11215
691۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۲:۳۸11077
692۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷10908
693۰۷ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷10717
694۰۶ مرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷10208
695۰۶ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷10176
696۰۶ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷10155
697۰۶ مرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷10017
698۰۶ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷9911
699۰۶ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷9964
700۰۶ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷9911
701۰۴ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷9858
702۰۴ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷9837
703۰۴ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷9805
704۰۳ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷9858
705۰۳ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷9816
706۰۳ مرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷9858
707۰۲ مرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷10049
708۰۲ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷9964
709۰۲ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷9874
710۰۲ مرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷9805
711۰۲ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷9752
712۰۲ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷9837
713۰۱ مرداد ۹۷ - ۱۸:۰۷9890
714۰۱ مرداد ۹۷ - ۱۶:۰۷9858
715۰۱ مرداد ۹۷ - ۱۵:۰۷9646
716۰۱ مرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷9625
717۰۱ مرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷9739
718۳۱ تیر ۹۷ - ۱۷:۰۷9434
719۳۱ تیر ۹۷ - ۱۶:۰۷9371
720۳۱ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷9434
721۳۱ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷9328
722۳۱ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷9222
723۳۱ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷9037
724۳۰ تیر ۹۷ - ۱۵:۰۷8989
725۳۰ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷8851
726۳۰ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷8798
727۲۸ تیر ۹۷ - ۱۶:۰۷8745
728۲۸ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷8714
729۲۸ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷8682
730۲۸ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷8661
731۲۷ تیر ۹۷ - ۱۵:۰۷8692
732۲۷ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷8687
733۲۶ تیر ۹۷ - ۱۷:۰۷8565
734۲۶ تیر ۹۷ - ۱۵:۰۷8544
735۲۶ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷8533
736۲۶ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷8502
737۲۶ تیر ۹۷ - ۱۰:۵۰8555
738۲۵ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷8635
739۲۵ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷8700
740۲۴ تیر ۹۷ - ۱۶:۰۷8774
741۲۴ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷8748
742۲۴ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷8646
743۲۳ تیر ۹۷ - ۱۷:۰۷8443
744۲۳ تیر ۹۷ - ۱۵:۰۷8421
745۲۳ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷8368
746۲۳ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷8336
747۲۳ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷8325
748۲۱ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷8453
749۲۱ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷8411
750۲۱ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷8346
751۲۰ تیر ۹۷ - ۱۸:۰۷8427
752۲۰ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷8421
753۱۹ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷8539
754۱۷ تیر ۹۷ - ۱۵:۰۷8614
755۱۶ تیر ۹۷ - ۱۵:۰۷8560
756۱۶ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷8507
757۱۶ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷8539
758۱۵ تیر ۹۷ - ۱۹:۰۷8614
759۱۴ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷8507
760۱۴ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷8614
761۱۴ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷8657
762۱۳ تیر ۹۷ - ۱۵:۰۷8667
763۱۲ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷8871
764۱۱ تیر ۹۷ - ۱۷:۰۷8881
765۱۱ تیر ۹۷ - ۱۵:۵۰8892
766۱۱ تیر ۹۷ - ۱۵:۱۲8827
767۱۰ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷8710
768۱۰ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷8614
769۰۹ تیر ۹۷ - ۱۶:۰۷8667
770۰۹ تیر ۹۷ - ۱۲:۳۸8806
771۰۹ تیر ۹۷ - ۱۲:۲۶8436
772۰۹ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷8774
773۰۷ تیر ۹۷ - ۱۶:۰۷8935
774۰۷ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷8828
775۰۷ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷8807
776۰۷ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷8689
777۰۷ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷8646
778۰۶ تیر ۹۷ - ۲۳:۰۷8614
779۰۶ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷8507
780۰۵ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷8667
781۰۵ تیر ۹۷ - ۱۰:۰۷8828
782۰۴ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷9042
783۰۴ تیر ۹۷ - ۱۰:۴۵9438
784۰۴ تیر ۹۷ - ۱۰:۰۷9363
785۰۳ تیر ۹۷ - ۱۸:۰۷9416
786۰۳ تیر ۹۷ - ۱۷:۰۷9309
787۰۳ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷9042
788۰۳ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷9170
789۰۳ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷8774
790۰۳ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷8651
791۰۲ تیر ۹۷ - ۲۲:۰۷8528
792۰۲ تیر ۹۷ - ۱۴:۰۷8346
793۰۲ تیر ۹۷ - ۱۳:۰۷8239
794۰۲ تیر ۹۷ - ۱۲:۰۷8133
795۰۲ تیر ۹۷ - ۱۱:۰۷8120
796۳۱ خرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷8026
797۳۱ خرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷7913
798۳۰ خرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷7758
799۳۰ خرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷7801
800۳۰ خرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷7726
801۳۰ خرداد ۹۷ - ۰۰:۰۷7672
802۲۹ خرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷7597
803۲۳ خرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷7437
804۲۲ خرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷7276
805۲۲ خرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷7169
806۲۱ خرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷7116
807۱۷ خرداد ۹۷ - ۰۹:۰۷6955
808۱۵ خرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷7009
809۰۸ خرداد ۹۷ - ۱۴:۰۷6902
810۰۸ خرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷6795
811۰۷ خرداد ۹۷ - ۱۷:۰۷6688
812۰۶ خرداد ۹۷ - ۱۰:۰۷6741
813۰۵ خرداد ۹۷ - ۱۰:۰۷6688
814۰۳ خرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷6634
815۰۲ خرداد ۹۷ - ۱۲:۰۷6688
816۰۱ خرداد ۹۷ - ۱۳:۰۷6848
817۰۱ خرداد ۹۷ - ۱۱:۰۷6795
818۳۱ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۰۷6848
819۳۰ اردیبهشت ۹۷ - ۱۲:۰۷6688
820۲۹ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۰۷6741
821۲۷ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۰۷6645
822۲۶ اردیبهشت ۹۷ - ۱۵:۰۷6613
823۲۶ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۰۷6586
824۲۶ اردیبهشت ۹۷ - ۱۲:۰۷6688
825۲۶ اردیبهشت ۹۷ - ۱۰:۰۷6741
826۲۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۳:۰۷6693
827۲۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۲۲7009
828۲۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۰:۰۷6795
829۲۴ اردیبهشت ۹۷ - ۱۳:۰۷6902
830۲۳ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۰۷7062
831۲۲ اردیبهشت ۹۷ - ۱۳:۰۷7266
832۲۰ اردیبهشت ۹۷ - ۲۲:۰۷7116
833۲۰ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۰۷7490
834۱۹ اردیبهشت ۹۷ - ۱۷:۰۷7704
835۱۹ اردیبهشت ۹۷ - ۱۲:۰۷7865
836۱۹ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۰۷7597
837۱۹ اردیبهشت ۹۷ - ۰۸:۰۷7490
838۱۹ اردیبهشت ۹۷ - ۰۲:۰۷7276
839۱۸ اردیبهشت ۹۷ - ۱۷:۰۷7009
840۱۸ اردیبهشت ۹۷ - ۱۳:۰۷7062
841۱۷ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۰۷7116
842۱۶ اردیبهشت ۹۷ - ۱۸:۰۷7330
843۱۶ اردیبهشت ۹۷ - ۱۳:۰۷7490
844۱۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۷:۰۷6902
845۱۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۵:۰۷6741
846۱۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۰۷6795
847۱۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۳:۰۷6688
848۱۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۰۷6527
849۱۳ اردیبهشت ۹۷ - ۱۷:۰۷6420
850۱۲ اردیبهشت ۹۷ - ۱۷:۰۱6313
851۱۱ اردیبهشت ۹۷ - ۱۵:۵۷6226
852۱۱ اردیبهشت ۹۷ - ۱۵:۴۸6099
853۱۱ اردیبهشت ۹۷ - ۱۵:۳۷6226
854۱۱ اردیبهشت ۹۷ - ۱۲:۳۲6099
855۱۱ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۳۲5992
856۱۰ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۳۲6078
857۰۹ اردیبهشت ۹۷ - ۱۷:۳۲6014
858۰۸ اردیبهشت ۹۷ - ۱۴:۳۲5992
859۰۸ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۳۲5939
860۰۵ اردیبهشت ۹۷ - ۱۰:۳۲5907
861۰۴ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۳۲5939
862۳۰ فروردین ۹۷ - ۰۹:۳۲5896
863۲۷ فروردین ۹۷ - ۱۳:۳۲5928
864۲۶ فروردین ۹۷ - ۱۵:۴۱5778
865۲۱ اسفند ۹۶ - ۱۴:۳۲5126
866۱۹ اسفند ۹۶ - ۱۱:۳۲5094
867۱۶ اسفند ۹۶ - ۱۴:۳۲5136
868۱۶ اسفند ۹۶ - ۱۳:۳۲5169
869۱۶ اسفند ۹۶ - ۱۰:۳۲5104
870۱۴ اسفند ۹۶ - ۱۲:۳۲5095
871۱۳ اسفند ۹۶ - ۱۲:۳۲5072
872۱۲ اسفند ۹۶ - ۱۴:۳۲5094
873۰۹ اسفند ۹۶ - ۱۷:۳۲5029
874۰۹ اسفند ۹۶ - ۱۲:۳۲5051
875۰۷ اسفند ۹۶ - ۱۴:۳۲5083
876۰۷ اسفند ۹۶ - ۱۱:۳۲5008
877۰۶ اسفند ۹۶ - ۱۴:۳۲5051
878۰۶ اسفند ۹۶ - ۱۲:۳۲5029
879۰۵ اسفند ۹۶ - ۱۵:۳۲4997
880۰۵ اسفند ۹۶ - ۱۲:۵۳4815
881۰۵ اسفند ۹۶ - ۱۲:۳۲4976
882۰۵ اسفند ۹۶ - ۱۰:۳۲4922
883۰۴ اسفند ۹۶ - ۱۸:۳۲4906
884۰۴ اسفند ۹۶ - ۱۴:۳۲4837
885۰۳ اسفند ۹۶ - ۱۲:۳۲4976
886۳۰ بهمن ۹۶ - ۱۰:۳۲4932
887۲۹ بهمن ۹۶ - ۱۵:۳۲4959
888۲۸ بهمن ۹۶ - ۱۴:۳۲5040
889۲۷ بهمن ۹۶ - ۱۲:۳۲5067
890۲۶ بهمن ۹۶ - ۱۱:۳۲5189
891۲۵ بهمن ۹۶ - ۱۱:۳۲5260
892۲۴ بهمن ۹۶ - ۱۲:۳۲5286
893۲۳ بهمن ۹۶ - ۱۸:۳۲5190
894۲۳ بهمن ۹۶ - ۱۲:۳۲5211
895۲۳ بهمن ۹۶ - ۱۱:۳۲5147
896۲۱ بهمن ۹۶ - ۱۹:۳۲5044
897۲۱ بهمن ۹۶ - ۱۵:۳۲5115
898۲۱ بهمن ۹۶ - ۱۳:۳۲5126
899۲۰ بهمن ۹۶ - ۱۰:۳۲4981
900۱۹ بهمن ۹۶ - ۰۹:۳۲5013
901۱۸ بهمن ۹۶ - ۱۵:۳۲5094
902۱۸ بهمن ۹۶ - ۱۲:۳۲5115
903۱۷ بهمن ۹۶ - ۱۵:۳۲4964
904۱۶ بهمن ۹۶ - ۱۸:۳۲5097
905۱۵ بهمن ۹۶ - ۱۵:۰۲5129
906۱۵ بهمن ۹۶ - ۱۴:۰۲5153
907۱۵ بهمن ۹۶ - ۱۲:۰۲5122
908۱۴ بهمن ۹۶ - ۲۲:۰۲5040
909۱۴ بهمن ۹۶ - ۱۳:۰۲5027
910۱۴ بهمن ۹۶ - ۱۲:۰۲4912
911۱۱ بهمن ۹۶ - ۱۵:۰۲4879
912۱۰ بهمن ۹۶ - ۱۳:۰۲4856
913۰۹ بهمن ۹۶ - ۱۳:۰۲4889
914۰۹ بهمن ۹۶ - ۱۲:۰۲4858
915۰۸ بهمن ۹۶ - ۱۳:۰۲4863
916۰۸ بهمن ۹۶ - ۱۲:۰۲4834
917۰۵ بهمن ۹۶ - ۱۳:۰۲4878
918۰۴ بهمن ۹۶ - ۱۶:۰۲4906
919۰۴ بهمن ۹۶ - ۱۳:۰۲4905
920۰۲ بهمن ۹۶ - ۱۶:۰۲4987
921۰۲ بهمن ۹۶ - ۱۰:۰۲4976
922۰۱ بهمن ۹۶ - ۱۳:۰۲5051
923۰۱ بهمن ۹۶ - ۱۲:۰۲4955
924۳۰ دی ۹۶ - ۲۱:۰۲4922
925۳۰ دی ۹۶ - ۱۸:۰۲4880
926۳۰ دی ۹۶ - ۱۷:۰۲4858
927۳۰ دی ۹۶ - ۱۳:۰۲4832
928۲۸ دی ۹۶ - ۱۳:۰۲4813
929۲۸ دی ۹۶ - ۱۲:۰۲4756
930۲۷ دی ۹۶ - ۱۵:۰۲4719
931۲۴ دی ۹۶ - ۱۲:۰۲4698
932۲۳ دی ۹۶ - ۱۲:۰۲4676
933۲۳ دی ۹۶ - ۱۱:۰۲4723
// Omit Closing PHP Tags