در حال حاضر قیمت حواله دلار 14,251 تومان می‌باشد.

قیمت حواله دلار برای تبلیغات در گوگل با احتساب کارمزد مدیریت و کارمزد شارژ محاسبه می‌شود. مشاهده هزینه تبلیغات در گوگل
مشاهده آرشیو تغییرات نرخ حواله دلار
ردیفتاریخقیمت
1۲۸ اسفند ۹۷ - ۱۵:۱۶14251
2۲۸ اسفند ۹۷ - ۱۰:۴۶14095
3۲۷ اسفند ۹۷ - ۱۶:۱۶14036
4۲۷ اسفند ۹۷ - ۱۴:۳۱13997
5۲۷ اسفند ۹۷ - ۱۳:۳۱13918
6۲۷ اسفند ۹۷ - ۱۱:۴۶13879
7۲۵ اسفند ۹۷ - ۱۳:۱۶13939
8۲۵ اسفند ۹۷ - ۱۱:۱۶14016
9۲۳ اسفند ۹۷ - ۱۰:۳۱14172
10۲۲ اسفند ۹۷ - ۱۵:۳۱13918
11۲۲ اسفند ۹۷ - ۱۳:۴۶13860
12۲۲ اسفند ۹۷ - ۱۱:۴۶13899
13۲۱ اسفند ۹۷ - ۱۶:۰۱13821
14۲۱ اسفند ۹۷ - ۱۱:۵۷13841
15۲۱ اسفند ۹۷ - ۱۱:۵۳14110
16۲۱ اسفند ۹۷ - ۱۱:۳۱14169
17۱۵ اسفند ۹۷ - ۱۶:۱۶13913
18۱۵ اسفند ۹۷ - ۱۴:۴۶13965
19۱۵ اسفند ۹۷ - ۱۴:۱۶14018
20۱۵ اسفند ۹۷ - ۱۳:۳۱14123
21۱۵ اسفند ۹۷ - ۱۲:۰۱14175
22۱۴ اسفند ۹۷ - ۱۳:۳۱13913
23۱۴ اسفند ۹۷ - ۱۳:۱۶13829
24۱۴ اسفند ۹۷ - ۱۳:۰۱13808
25۱۴ اسفند ۹۷ - ۱۲:۴۶13776
26۱۴ اسفند ۹۷ - ۱۲:۳۱13734
27۱۴ اسفند ۹۷ - ۱۱:۰۱13703
28۱۳ اسفند ۹۷ - ۱۶:۴۶13755
29۱۳ اسفند ۹۷ - ۱۶:۳۱13703
30۱۳ اسفند ۹۷ - ۱۴:۳۱13650
31۱۳ اسفند ۹۷ - ۱۲:۴۶13755
32۱۳ اسفند ۹۷ - ۱۱:۳۱13860
33۱۳ اسفند ۹۷ - ۱۱:۰۱14070
34۱۲ اسفند ۹۷ - ۱۲:۱۶14175
35۱۱ اسفند ۹۷ - ۱۶:۴۶14438
36۱۱ اسفند ۹۷ - ۱۲:۰۱14490
37۱۱ اسفند ۹۷ - ۱۱:۴۶14438
38۱۱ اسفند ۹۷ - ۱۱:۰۱14490
39۰۸ اسفند ۹۷ - ۱۲:۳۱14228
40۰۸ اسفند ۹۷ - ۱۱:۱۶14280
41۰۸ اسفند ۹۷ - ۱۰:۱۶14385
42۰۷ اسفند ۹۷ - ۱۴:۳۱14280
43۰۷ اسفند ۹۷ - ۱۴:۱۶14333
44۰۷ اسفند ۹۷ - ۱۳:۴۶14280
45۰۷ اسفند ۹۷ - ۱۲:۱۶14333
46۰۷ اسفند ۹۷ - ۱۲:۰۱14385
47۰۷ اسفند ۹۷ - ۱۱:۰۱14438
48۰۶ اسفند ۹۷ - ۱۷:۰۱14385
49۰۶ اسفند ۹۷ - ۱۵:۳۱14333
50۰۶ اسفند ۹۷ - ۱۴:۰۱14385
51۰۶ اسفند ۹۷ - ۱۲:۰۱14490
52۰۶ اسفند ۹۷ - ۱۱:۱۶14438
53۰۵ اسفند ۹۷ - ۱۵:۰۶14595
54۰۵ اسفند ۹۷ - ۱۵:۰۵14734
55۰۵ اسفند ۹۷ - ۱۳:۴۶15025
56۰۵ اسفند ۹۷ - ۱۱:۴۶15124
57۰۵ اسفند ۹۷ - ۱۰:۴۶15025
58۰۴ اسفند ۹۷ - ۱۸:۰۱14676
59۰۴ اسفند ۹۷ - ۱۵:۴۶14587
60۰۴ اسفند ۹۷ - ۱۴:۱۶14487
61۰۴ اسفند ۹۷ - ۱۴:۰۱14065
62۰۴ اسفند ۹۷ - ۱۲:۱۶14468
63۰۲ اسفند ۹۷ - ۱۶:۴۶14590
64۰۲ اسفند ۹۷ - ۱۴:۰۱14646
65۰۲ اسفند ۹۷ - ۱۲:۳۱14736
66۰۲ اسفند ۹۷ - ۱۰:۳۱14826
67۰۱ اسفند ۹۷ - ۱۲:۴۶14567
68۰۱ اسفند ۹۷ - ۱۰:۳۱14487
69۳۰ بهمن ۹۷ - ۱۴:۱۶14210
70۳۰ بهمن ۹۷ - ۱۳:۱۶14149
71۳۰ بهمن ۹۷ - ۱۱:۴۶14136
72۲۹ بهمن ۹۷ - ۱۶:۰۱14328
73۲۹ بهمن ۹۷ - ۱۴:۴۶14070
74۲۹ بهمن ۹۷ - ۱۱:۴۶13941
75۲۹ بهمن ۹۷ - ۱۱:۱۶13831
76۲۸ بهمن ۹۷ - ۱۲:۳۱13572
77۲۸ بهمن ۹۷ - ۱۱:۱۶13177
78۲۷ بهمن ۹۷ - ۱۴:۴۶12906
79۲۷ بهمن ۹۷ - ۱۲:۱۶12848
80۲۵ بهمن ۹۷ - ۱۵:۰۱12867
81۲۴ بهمن ۹۷ - ۱۵:۱۶12906
82۲۴ بهمن ۹۷ - ۱۱:۱۶13005
83۲۳ بهمن ۹۷ - ۱۵:۳۱12829
84۲۳ بهمن ۹۷ - ۱۴:۱۶12713
85۲۱ بهمن ۹۷ - ۱۶:۰۱12694
86۲۱ بهمن ۹۷ - ۱۴:۴۶12674
87۲۱ بهمن ۹۷ - ۱۲:۰۱12756
88۲۱ بهمن ۹۷ - ۱۱:۰۱12697
89۱۸ بهمن ۹۷ - ۱۳:۰۱12540
90۱۸ بهمن ۹۷ - ۱۱:۴۶12520
91۱۷ بهمن ۹۷ - ۱۵:۰۱12616
92۱۷ بهمن ۹۷ - ۱۳:۱۶12577
93۱۷ بهمن ۹۷ - ۱۱:۰۱12657
94۱۶ بهمن ۹۷ - ۱۵:۱۶12520
95۱۶ بهمن ۹۷ - ۱۴:۰۱12549
96۱۶ بهمن ۹۷ - ۱۱:۰۱12636
97۱۵ بهمن ۹۷ - ۱۶:۰۱12384
98۱۵ بهمن ۹۷ - ۱۲:۰۱12288
99۱۴ بهمن ۹۷ - ۱۵:۳۱12365
100۱۴ بهمن ۹۷ - ۱۴:۴۶12008
// Omit Closing PHP Tags