در حال حاضر قیمت حواله دلار 13,648 تومان می‌باشد.

قیمت حواله دلار برای تبلیغات در گوگل با احتساب کارمزد مدیریت و کارمزد شارژ محاسبه می‌شود. مشاهده هزینه تبلیغات در گوگل
مشاهده آرشیو تغییرات نرخ حواله دلار
ردیفتاریخقیمت
1۰۵ تیر ۹۸ - ۱۸:۱۶13648
2۰۵ تیر ۹۸ - ۱۵:۳۱13596
3۰۵ تیر ۹۸ - ۱۴:۴۶13545
4۰۵ تیر ۹۸ - ۱۴:۰۱13596
5۰۵ تیر ۹۸ - ۱۲:۳۱13545
6۰۵ تیر ۹۸ - ۱۱:۰۱13596
7۰۵ تیر ۹۸ - ۱۰:۴۶13648
8۰۴ تیر ۹۸ - ۱۵:۴۶13699
9۰۴ تیر ۹۸ - ۱۵:۳۱13648
10۰۴ تیر ۹۸ - ۱۲:۴۶13699
11۰۴ تیر ۹۸ - ۱۲:۱۶13751
12۰۴ تیر ۹۸ - ۱۱:۳۱13699
13۰۴ تیر ۹۸ - ۱۱:۰۱13751
14۰۳ تیر ۹۸ - ۱۶:۴۶13802
15۰۳ تیر ۹۸ - ۱۶:۰۱13854
16۰۳ تیر ۹۸ - ۱۴:۱۶13802
17۰۳ تیر ۹۸ - ۱۳:۴۶13854
18۰۳ تیر ۹۸ - ۱۲:۱۶13802
19۰۳ تیر ۹۸ - ۱۱:۴۶13854
20۰۳ تیر ۹۸ - ۱۱:۱۸13905
21۰۳ تیر ۹۸ - ۱۱:۰۵13854
22۰۲ تیر ۹۸ - ۱۸:۴۶13802
23۰۲ تیر ۹۸ - ۱۴:۴۶13751
24۰۲ تیر ۹۸ - ۱۳:۳۱13699
25۰۲ تیر ۹۸ - ۱۳:۰۱13648
26۰۲ تیر ۹۸ - ۱۲:۴۶13699
27۰۲ تیر ۹۸ - ۱۱:۳۱13751
28۰۲ تیر ۹۸ - ۱۱:۱۶13699
29۰۲ تیر ۹۸ - ۱۰:۱۶13648
30۰۱ تیر ۹۸ - ۱۹:۳۱13596
31۰۱ تیر ۹۸ - ۱۶:۳۱13648
32۰۱ تیر ۹۸ - ۱۶:۰۱13699
33۰۱ تیر ۹۸ - ۱۵:۳۱13648
34۰۱ تیر ۹۸ - ۱۳:۱۶13699
35۰۱ تیر ۹۸ - ۱۲:۱۶13751
36۰۱ تیر ۹۸ - ۱۱:۴۶13699
37۰۱ تیر ۹۸ - ۱۰:۳۱13751
38۳۰ خرداد ۹۸ - ۱۶:۴۶13854
39۳۰ خرداد ۹۸ - ۱۵:۴۶13905
40۳۰ خرداد ۹۸ - ۱۳:۰۱13854
41۳۰ خرداد ۹۸ - ۱۲:۳۱13905
42۳۰ خرداد ۹۸ - ۱۲:۱۶13957
43۳۰ خرداد ۹۸ - ۱۲:۰۱13905
44۳۰ خرداد ۹۸ - ۱۱:۳۱13854
45۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۸:۳۱13802
46۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۶:۳۱13751
47۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۵:۴۶13802
48۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۵:۱۶13751
49۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۵:۰۱13699
50۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۴:۳۱13648
51۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۴:۰۱13699
52۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۳:۳۱13802
53۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۳:۱۶13751
54۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۳:۰۱13699
55۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۲:۳۱13596
56۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۲:۰۱13545
57۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۱:۳۱13596
58۲۹ خرداد ۹۸ - ۱۱:۱۶13648
59۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۷:۴۶13699
60۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۶:۴۶13751
61۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۶:۳۱13699
62۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۶:۰۱13751
63۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۴:۳۱13802
64۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۴:۰۱13751
65۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۳:۱۶13802
66۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۲:۳۱13854
67۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۱:۴۶13957
68۲۸ خرداد ۹۸ - ۱۰:۱۶13905
69۲۷ خرداد ۹۸ - ۱۴:۱۶13957
70۲۷ خرداد ۹۸ - ۱۲:۳۱14008
71۲۷ خرداد ۹۸ - ۱۱:۴۶14060
72۲۷ خرداد ۹۸ - ۱۱:۱۶14111
73۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۷:۱۶14163
74۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۵:۴۶14214
75۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۵:۳۱14266
76۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۵:۰۱14214
77۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۴:۰۱14163
78۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۳:۰۱14111
79۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۲:۳۱14163
80۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۲:۱۶14111
81۲۶ خرداد ۹۸ - ۱۱:۰۱14060
82۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۷:۳۱14008
83۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۶:۴۶14060
84۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۶:۳۱14008
85۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۵:۰۱13957
86۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۴:۴۶13905
87۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۳:۴۶13854
88۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۲:۴۶13905
89۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۲:۳۱13957
90۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۱:۳۱13905
91۲۵ خرداد ۹۸ - ۱۱:۰۱14008
92۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۵:۴۶14060
93۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۴:۳۱14163
94۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۴:۱۶14008
95۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۴:۰۱13957
96۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۳:۴۶13854
97۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۲:۳۱13905
98۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۲:۱۶13854
99۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۲:۰۱13802
100۲۳ خرداد ۹۸ - ۱۱:۳۱13751
// Omit Closing PHP Tags